Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise navrhuje pravidla, která zajistí všem přístup na internetové stránky úřadů

Pro více než 100 milionů občanů EU by se díky novým pravidlům, která u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením navrhla Evropská komise, zjednodušilo využívání veřejných služeb prostřednictvím internetu. Jde například o hledání zaměstnání, registraci auta, podávání daňového přiznání a žádosti o vydání pasu nebo řidičského průkazu. Komisí navrhovaná směrnice o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru by od konce roku 2015 zavedla povinné funkce u 12 typů internetových stránek, které by byly v celé EU jednotné. Povinnost zajistit přístupnost by se vztahovala na základní veřejné služby, jako jsou sociální zabezpečení a zdravotnické služby, hledání zaměstnání, přihlášky na univerzitu a vydávání osobních dokladů a osvědčení (úplný seznam je uveden v příloze).Navrhovaná nová pravidla by také objasnila, co přístupnost internetových stránek znamená (technické specifikace, metodika posuzování, podávání zpráv, praktické vyzkoušení), a úřady by byly vybízeny, aby tato pravidla uplatňovaly u všech služeb, nejen u těch, které jsou na povinném seznamu. Dnešní návrh by přinesl užitek zejména 80 milionům Evropanů se zdravotním postižením a 87 milionům Evropanů nad 65 let. Například lidé se zrakovým postižením by pomocí čtečky monitoru uslyšeli popis obrázků, sluchově postižení by u audio souborů mohli vidět titulky a všechny části internetových stránek by bylo možno prohlížet jak pomocí klávesnice, tak myši.ilustrační foto

 

Po uvedení do praxe by dnešní návrh otevřel evropský trh přístupnosti internetových stránek, jehož potenciál, který je nyní využíván jen z 10 %, je odhadován na 2 miliardy EUR. Inovace, které by návrh podnítil, by také zvýšily atraktivitu internetu pro všechny uživatele díky zlepšeným funkcím a nižším nákladům potřebným k jejich zajištění.„V dnešní době prakticky každý z nás v každodenním životě nějakým způsobem využívá internet a všichni máme právo na rovnocenný online přístup ke službám úřadů," prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová. „Předkládaný návrh by tuto myšlenku proměnil ve skutečnost. Vytvořil by lepší tržní podmínky, více pracovních míst a snížil by náklady úřadů na dosažení přístupnosti internetových stránek."

 

Předseda Evropského fóra zdravotně postižených Ioannis Vardakastanis úsilí Komise v této oblasti podporuje. „Naše fórum zdravotně postižených vítá návrhy právních předpisů o přístupnosti internetových stránek veřejných subjektů, protože tyto předpisy by 80 milionům občanů se zdravotním postižením zajistily občanská práva a přímý přístup k veřejným službám a byly by prvním krokem k odstranění všech překážek přístupu k internetovým produktům a službám na jednotném trhu," řekl.

 

Jednotný soubor pravidel přístupnosti by znamenal, že tvůrci internetových stránek by mohli nabízet své produkty a služby po celé EU bez dodatečných nákladů a komplikací spojených s přizpůsobováním se různým požadavkům.

 

Navrhovaná směrnice je nyní předkládána ke schválení Radě ministrů a Evropskému parlamentu.

 

Více informací naleznete zde.

 

 

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR.

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 4.12.2012. Poslední aktualizace: 4.12.2012 14:56
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno