Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise navrhuje balíček opatření k zaměstnanosti mladých lidí

Evropská komise navrhuje opatření, jež členským státům pomohou snížit nepřijatelnou míru nezaměstnanosti mladých lidí a jejich sociálního vyloučení. Řešením je nabídka pracovních míst, vzdělávání a odborné přípravy.

„Vysoká míra nezaměstnanosti mládeže má dramatické důsledky pro naše hospodářství, naši společnost a především pro samotné mladé lidi. Proto nyní musíme do mladých lidí v Evropě investovat," uvedl evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor. „Tento balíček by členským státům pomohl zajistit úspěšný přechod mladých lidí na trh práce. Pokud v této věci nic nepodnikneme, bude to mít katastrofální následky".

V souladu s požadavky Evropské rady a Evropského parlamentu obsahuje balíček Komise k zaměstnanosti mládeže i navrhované doporučení členským státům ohledně zavedení záruk pro mladé lidi. Tyto záruky mají zajistit, aby mladí lidé do 25 let dostali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co odešli ze systému formálního vzdělávání nebo se stali nezaměstnanými. navrhovaném doporučení se členské státy vyzývají, aby vytvořily silná partnerství se zúčastněnými stranami, zajistily rychlou intervenci služeb zaměstnanosti a dalších partnerů působících na podporu mladých lidí a aby přijaly podpůrná opatření umožňující integraci mladých na trhu práce. K tomuto účelu mají plně využívat Evropského sociálního fondu a ostatních strukturálních fondů a posoudit, rychle zavést a neustále zdokonalovat systém záruk pro mladé lidi.

Komise bude členské státy podporovat několika způsoby: bude poskytovat finanční prostředky EU, povzbuzovat k výměně osvědčených postupů mezi členskými státy, zvyšovat informovanost a v rámci evropského semestru bude sledovat zavádění záruk pro mladé lidi v praxi.

 

Více informací naleznete zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR.

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.12.2012. Poslední aktualizace: 6.12.2012 14:53
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno