Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Podle nejnovějšího průzkumu podporuje rozvojovou pomoc nejvíce občanů EU za posledních 6 let


Téměř devět z deseti občanů EU (89 %) nyní podporuje rozvojovou pomoc. V ČR ji podporuje 78 %.Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Podle čerstvých údajů z evropského průzkumu Eurobarometru v oblasti mezinárodní spolupráce a rozvoje téměř devět z deseti občanů EU (89 %) podporuje rozvojovou pomoc, což je nárůst o čtyři procentní body oproti roku 2014. V ČR mají respondenti méně pozitivní postoj, rozvojovou politiku podporuje 78 %.

 

Více než polovina dotázaných se domnívá, že Evropská unie by měla poskytnout slíbenou pomoc, a dalších 16 % respondentů odpovědělo, že tato pomoc by měla přesáhnout již slíbené částky.

Z údajů vyplývá, že převážná většina Evropanů hodnotí přínosy mezinárodní spolupráce a rozvoje pozitivně. Téměř tři čtvrtiny účastníků průzkumu, přesněji 73 %, souhlasí s tím, že rozvojová pomoc je účinným způsobem, jak bojovat proti nelegální migraci, a 80 Evropanů se domnívá, že podpora rozvoje je ve vlastním zájmu EU.

Češi patří k těm, kteří s nejmenší pravděpodobností souhlasí s tím, že boj proti chudobě v rozvojových zemích je v zájmu EU (64 %) a že rozvojová pomoc je efektivním způsobem, jak bojovat proti nelegální migraci (59 %).

Respondenti v České republice také s nejmenší pravděpodobností souhlasí s tím, že rozvojová pomoc přispívá k většímu míru a k větší rovnosti ve světě (60 %) a že boj proti chudobě v rozvojových zemích má pozitivní účinek na občany EU (49 %).

Podle nových čísel se zvýšilo procento osob, které jsou přesvědčeny, že boj proti chudobě v rozvojových zemích by měl být jednou z hlavních priorit EU (průměr EU - 69 %, nárůst o pět procentních bodů; ČR – 51 %) a vnitrostátních vlád (průměr EU - 50 %, nárůst o pět procentních bodů; ČR – 31 %). Téměř sedm z deseti respondentů podporuje zvýšení objemu rozvojové pomoci poskytované EU (68 %), což je také vyšší podíl než v minulých letech.

Za nejdůležitější výzvu Evropského roku pro rozvoj označili občané EU zajištění míru a bezpečnosti v rozvojových zemích (41 %); možná proto, že tyto hodnoty mohou být považovány za významné faktory pro řešení hlavních příčin nelegální migrace. Hned v závěsu dotazovaní uváděli zdravotnictví a vzdělávání (v obou případech 34 %).

Průzkum proběhl koncem roku 2015, jenž byl vyhlášen Evropským rokem pro rozvoj.

 

Další informace

Zvláštní průzkum Eurobarometru lze nalézt na této internetové stráncei v češtině nalézt zde:http://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-441-european-year-development-citizens-views-development-cooperation-and-aid_cs

Internetová stránka rovněž obsahuje přehledy týkající se jednotlivých členských států EU v národních jazycích, infografiku, přehledy celkových výsledků EU a výsledky odpovědí mládeže coby skupiny, na kterou se výzkum zaměřil.


Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 1.3.2016. Poslední aktualizace: 1.3.2016 17:25
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno