Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

EK zahájila veřejnou konzultaci k evropskému pilíři sociálních práv, potrvá do konce r. 2016

 

Dne 8. března oznámila Evropská komise ústy komisařky Marianne Thyssenové, že spouští veřejnou konzultaci k evropskému pilíři sociálních práv, která by měla vést k jeho vytvoření počátkem roku 2017.

  

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 

Zároveň s nástinem sociálního pilíře představila Komise návrh revize směrnice o vysílání pracovníků, jejíž podstatou je zásada, že za tutéž práci na témže místě by měli být pracovníci odměňováni stejným způsobem.

 

Vznik sociálního pilíře avízoval již v září 2015 předseda EK J.C. Juncker v projevu o stavu Unie. Veřejné diskuse se mohou zúčastnit jak národní a unijní instituce, tak zástupci akademických a odborných kruhů, sociálních partnerů i neziskových organizací. Iniciativa je zacílena na eurozónu; další členské státy mají možnost se připojit, pokud budou chtít. Smyslem pilíře je rovněž nově definovat, jak má EU v sociální oblasti reagovat na změny, které s sebou nese globalizace, demografický vývoj či digitalizace a nové technologie. Pilíř by měl ve výsledku fungovat jako referenční rámec pro analýzu a reformu v oblastech zaměstnanosti a sociálních politik i jako vodítko pro obnovenou konvergenci v rámci eurozóny.

 

Jeho základní myšlenka by se dala zjednodušeně vyjádřit tak, že prohlubování hospodářské a měnové unie (EMU) musí jít ruku v ruce s prohlubováním sociální stránky EMU, nikoli na její úkor. Úspěch eurozóny značně závisí na účinnosti trhů práce a systémů sociálního zabezpečení a na schopnosti ekonomik absorbovat otřesy a přizpůsobovat se jim. I proto se vytvoření pilíře sociálních práv jeví jako potřebné.

 

I nadále platí, že v souladu se zásadou subsidiarity mají primární odpovědnost za sociální politiky členské státy EU. Úlohou EU je podporovat a doplňovat činnosti členských států. Tyto principy jsou zakódovány v zakládajících smlouvách EU.

 

Více informací zde a zde

 

Stejné peníze za stejnou práci na stejném místě: Komise navrhuje revizi pravidel pro vysílání pracovníků

 

Zároveň s nástinem sociálního pilíře představila Komise návrh revize směrnice o vysílání pracovníků, jejíž podstatou je zásada, že za tutéž práci na témže místě by měli být pracovníci odměňováni stejným způsobem. Revizi Komise již dříve ohlásila ve svém pracovním programu na rok 2016. Cílem návrhu je vytvořit podmínky pro vysílání pracovníků v prostředí spravedlivé hospodářské soutěže a zajistit dodržování práv pracovníků, kteří jsou zaměstnáni v jednom členském státě, a jejich zaměstnavatel je dočasně vyšle pracovat do jiného členského státu. Tato iniciativa konkrétněji usiluje o zajištění spravedlivých platových podmínek pro pracovníky z různých členských zemí a zároveň o vytvoření  rovných podmínek pro vysílající společnosti a pro místní společnosti v hostitelské zemi. Více zde a zde.

 

Infografika relevantní pro ČR k nahlédnutí zde pdf - 160 KB [160 KB] .Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 17.3.2016. Poslední aktualizace: 18.3.2016 19:28
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno