Stovky milionů eur ve formě úvěrů garantovaných EU pro malé a střední podniky v ČR


Vytištěno 30.11.2020 23:58 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8491&nav03=8498&mes=4&rok=2015&nav04=10000981

Malé a střední podniky (MSP) v České republicebudou mít snadnější přístup k rizikovému kapitálu, a to díky novým nástrojům pro úvěrové záruky krytým EU v rámci programů Horizont 2020.

 

Komerční banka a Česká spořitelna na konci března podepsaly s Evropským investičním fondem (EIF) dohody, které oběma bankám v příštích dvou letech umožní uzavírat nové úvěrové smlouvy s MSP, jakož i s malými podniky se střední tržní kapitalizací, v celkové výši 6 950 milionů korun (více než 250 milionů eur).

Na základě nových dohod může Komerční banka během příštích dvou let poskytnout financování inovativním podnikům v ČR v celkové výši 4 150 milionů korun (více než 150 milionů eur) a Česká spořitelna v celkové výši 2 800 milionů korun (více než 100 milionů eur), a to za podpory záruky poskytnuté Evropským investičním fondem (EIF) a kryté programem Horizont 2020, rámcovým programem EU pro výzkum a inovace.

 

Podle těchto dohod budou úvěry na financování inovačních činností zaručeny až do výše 50 % Evropským investičním fondem a Evropskou unií v rámci záruky pro MSP InnovFin, která se zaměřuje na společnosti v počáteční a rozvojové fázi existence. Záruka je součástí nové generace finančních nástrojů podporovaných na základě programu Horizont 2020, rámcového programu EU pro výzkum a inovace (IP/14/670).

 

Více informací: Zastoupení Evropské komise v ČR

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 2.4.2015. Poslední aktualizace: 2.4.2015 08:46