Nová zpráva ukazuje na možné přínosy budoucí obchodní dohody TTIP mezi EU a USA pro malé a střední podniky


Vytištěno 1.12.2020 00:46 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8491&nav03=8498&mes=4&rok=2015&nav04=10001007

Malé a střední podniky (MSP) jsou na poli exportu do USA již nyní velkými hráči, až 28 % veškerého exportu plyne do USA právě od těchto firem. Potenciál budoucí transatlantické obchodní smlouvy je pro ně tedy značný.

 

V roce 2014 proběhl průzkum mezi malými a středními podniky, který měl zmapovat úroveň, podmínky a účast MSP na transatlantickém obchodu a zároveň zjistit, jakým výzvám a překážkám tyto firmy čelí.

Komise právě před 9. kolem vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP), které probíhá v těchto dnech, zveřejnila zprávu, ve které prezentuje výsledky průzkumu mezi 869 evropskými firmami. Dle zprávy byly mezi nejčastěji citovanými překážkami v obchodu zajištění technických a právních norem.

 

Výsledky právě vydané zprávy jsou důležitým podkladem pro všechny aktéry vyjednávání. Do průzkumu se zapojilo velké množství podniků již obchodujících v USA nebo se zájmem o tento trh (celkem 869 MSP). Vyjednávací týmy by tak při vhodném nastavení podmínek dohody TTIP mohli pomoci malým a středním podnikům v odstranění překážek a v dalším růstu transatlantického obchodu.

Ve zprávě MSP poukázaly na tato průřezová témata a překážky:

- zajištění technických a právních norem pro zboží

- nesnadný přístup k informacím, např. jaké předpisy se týkají jejich produktů, kde tyto informace zjistit, apod.

- firmy bývají legálně vyloučeny z trhu, stejně jako z velké části veřejných zakázek

- dodržování celních předpisů, které mohou být pro MSP velmi nákladné a stávají se de facto překážkami v obchodu

- rozdílné právní předpisy v jednotlivých státech USA.

 

Firmy rovněž upozornily na otázky specifické pro daná odvětví, to se týká zejména potravin, nápojů, zemědělských produktů, léků, textilu, strojů a elektrických zařízení.

Ve službách se firmy potýkají zejména s problémy neexistujícího volného pohybu osob zajištujících dané služby.

 

Celá zpráva v angličtině dostupná zde

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 22.4.2015. Poslední aktualizace: 22.4.2015 17:16