Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Politika soudržnosti pro období 2007–2013: zahájení osmi programů pro české regiony

Regionální politika  

Danuta Hübnerová, evropská komisařka pro regionální politiku, oznámila přijetí osmi operačních programů, které se mají realizovat v České republice v průběhu programového období 2007-2013. Celková částka z Evropského fondu pro regionální rozvoj přesahuje 7,6 miliard EUR. Brzy bude schváleno dalších šest programů tohoto fondu a Fondu soudržnosti, což bude znamenat celkem 23 miliard EUR na zlepšení podmínek pro hospodářský růst a prosperitu.

 

Komisařka Hübnerová uvítala důraz kladený na posilování zaměstnanosti a růstu: „Velmi oceňuji, že Česká republika vyčlenila 93 % dostupných investičních prostředků pro program Podnikání a inovace v rámci klíčových lisabonských cílů, čímž prokázala, že jí záleží na dosažení našeho společného cíle růstu a zaměstnanosti. Schválení finančních prostředků ve výši 7,6 miliard EUR znamená zahájení nové éry. Jsme přesvědčeni, že české regiony si rychle osvojí novou roli spočívající v přímé odpovědnosti za řízení finančních prostředků EU a chopí se obrovské příležitosti, která se nabízí." 

 

 

Byly přijaty tyto programy: Danuta Hübner

  • Podnikání a inovace: 3,04 miliardy EUR na vznik a rozvoj firem, na zvýšení jejich inovačního potenciálu, využití moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie, zlepšení infrastruktury a služeb pro podnikání a rozvoj spolupráce mezi podniky a výzkumnými institucemi. Tento program se vztahuje na celou republiku.
  • Střední Čechy: 559 milionů EUR na dopravu, cestovní ruch a integrovaný rozvoj území, včetně modernizace a rekonstrukce infrastruktury veřejných služeb.
  • Severovýchod: 656 milionů EUR pro tři kraje, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický. Program je zaměřen na dopravní infrastrukturu, cestovní ruch, rozvoj městských a venkovských oblastí a rovněž na rozvoj podnikatelského prostředí.
  • Jihovýchod: 704 milionů EUR pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Cílem tohoto programu je zlepšit dostupnost prostřednictvím lepší dopravy a podpořit rozvoj cestovního ruchu a udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel.
  • Severozápad: 746 milionů EUR pro Karlovarský a Ústecký kraj. Prioritami jsou regenerace měst, podpora místního rozvoje, dostupnost a dopravní obslužnost a cestovní ruch.
  • Jihozápad: 619 milionů EUR pro Jihočeský a Plzeňský kraj. Regionální orgány se zaměří na zlepšení dostupnosti městských center, na rozvoj měst a obcí a cestovního ruchu, například na základě podpory využívání informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu.
  • Střední Morava: 657 milionů EUR pro Olomoucký a Zlínský kraj. Tyto prostředky budou investovány do dopravy, cestovního ruchu a rozvoje na základě zvýšení kvality vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury.
  • Moravskoslezsko: 716 milionů EUR. Tento region je tradičním producentem černého uhlí. K prioritám patří regenerace dříve zastavěných území (brownfields), regionální infrastruktura, rozvoj měst a venkova.

Celý článeksi můžete přečíst zde.

 

Zdroj: Europa press releases

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.12.2007. Poslední aktualizace: 6.12.2007 08:48
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno