Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

2,5 miliardy EUR na posílení konkurenceschopnosti podniků a malých a středních podniků v letech 2014–2020

 

Podpora přístupu k financování a šíření podnikatelské kultury, včetně zakládání nových podniků, jsou základními oblastmi nového programu finanční podpory, který dnes v Bruselu předložila Evropská komise. Program pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky (COSME) s rozpočtem ve výši 2,5 miliardy EUR na období 2014-2020 představuje finanční nástroj, jehož pomocí se bude z velké části pokračovat v činnostech uskutečňovaných v rámci stávajícího programu pro konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and Innovation programme, CIP). Nový program se zaměřuje zejména na: 1) podnikatele, především malé a střední podniky, které budou těžit z lepšího přístupu k financování jejich podnikání; 2) občany, kteří si přejí zahájit samostatnou výdělečnou činnost a kteří čelí obtížím při zakládání nebo rozvíjení svého podniku; 3) orgány členských států, jimž bude poskytnuto více pomoci při jejich úsilí o vypracování a uskutečnění účinné politické reformy.

 

„Usnadnění přístupu malých a středních podniků k financování, trhům a politikám v oblasti podnikání je klíčovým faktorem k překonání krize," uvedl místopředseda Evropské komise odpovědný za průmysl a podniky Antonio Tajani. „Program se zaměřuje skutečně na průmyslovou podporu, a pomůže tak uvolnit růstový potenciál podniků. Zvýšíme konkurenceschopnost podniků a vytvoříme nová pracovní místa, čímž se v konečném důsledku posílí růstový potenciál hospodářství EU".

 

Viz současný program CIP a přístup k financování v rámci současného programu CIP.

 

Souvislosti

 

Program pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky se zaměří na finanční nástroje a podporu internacionalizace podniků a bude zjednodušen, aby jej mohly malé podniky snadněji využívat ve svůj prospěch. Program má tyto obecné cíle:

 

- Zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování v podobě vlastního kapitálu a úvěrování: Za prvé, kapitálový nástroj pro investice ve fázi růstu přinese malým a středním podnikům komerčně orientované návratné financování vlastního kapitálu primárně ve formě rizikového kapitálu prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Za druhé, úvěrový nástroj poskytne malým a středním podnikům přímé nebo jiné dohody o sdílení rizik s finančními zprostředkovateli na krytí úvěrů.

 

- Zlepšení přístupu na trhy v rámci Unie i celosvětově: Pomocí sítě Enterprise Europe Network, jejímž cílem je usnadnit rozšiřování podniků v rámci jednotného trhu, budou poskytovány služby podpory podniků orientované na růst. Tento program rovněž poskytne malým a středním podnikům podporu podnikání mimo EU. Bude existovat také podpora mezinárodní průmyslové spolupráce, a to zejména ke snížení rozdílů mezi právními a podnikatelskými prostředími EU a jejích hlavních obchodních partnerů.

 

- Podporu podnikání: činnosti budou zahrnovat rozvoj podnikatelských dovedností a postojů, zejména u nových podnikatelů, mladých lidí a žen.

Očekává se, že program podpoří 39 000 firem za rok, přičemž jim pomůže vytvořit nebo zachovat 29 500 pracovních míst a zavést 900 nových podnikatelských produktů, služeb nebo postupů ročně. Podnikatelé budou mít snazší přístup k úvěrům, zejména ti, kteří by rádi zahájili přeshraniční činnosti, přičemž předpokládaná výše dodatečných půjček a investic pro evropské podniky činí 3,5 miliardy EUR. Finanční krytí pro provádění tohoto programu bude představovat 2,5 miliardy EUR, z čehož 1,4 miliardy EUR bude přiděleno na finanční nástroje. Zbývající část pak bude použita na financování sítě Enterprise Europe Network, mezinárodní průmyslové spolupráce a vzdělávání v oblasti podnikání.


Další informace viz:

 

MEMO/11/852

IP/11/1475 a MEMO/11/848 Horizont 2020

IP/11/1479 a MEMO/11/851 Evropský inovační a technologický institut (EIT)

 

Kontaktní osoba:

Carlo Corazza +322 2951752

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.12.2011. Poslední aktualizace: 6.12.2011 13:46
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno