Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise předložila nový dopravní akční plán

Evropská komise dnes zveřejnila nový dopravní akční plán, jehož cílem je posílit spojení s regiony sousedícími s EU na východě a jihu. V plánu je navrženo více než dvacet konkrétních opatření, krátkodobých i dlouhodobých, na zabezpečení plynulejšího, bezpečnějšího a spolehlivějšího dopravního spojení. Díky akčnímu plánu se zároveň posílí integrace trhu, což bude výhodné jak pro EU, tak pro sousední regiony. Plán předložili 7. července 2011 místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, a člen Evropské komise Stefan Füle, odpovědný za rozšíření a evropskou politiku sousedství. 

 
„Svoboda pohybu je něčím, co jsme si v Evropě zvykli brát jako samozřejmost, a tato svoboda by neměla přestat fungovat na hranicích," prohlásil místopředseda Kallas. „Pokud dnes bereme vážně vztahy s našimi sousedy, musíme poskytnout takovou infrastrukturu, která je zásadní pro toky zboží i osob přes hranice, a odbourat byrokracii a různé překážky," dodal.

 

Komisař Füle řekl: „V rámci nové, ambiciózní evropské politiky sousedství, jež byla zahájena letos 25. května, nabízíme našim sousedům na východě a jihu větší ekonomickou integraci. Tento akční plán přichází s konkrétními opatřeními v oblasti dopravy, a to v zájmu občanů a podniků v sousedních regionech  i  v Evropě."

 

Spolupráce s regiony sousedícími s EU[1] v dopravě dosud probíhala v podobě dvojstranných a regionálních iniciativ. Příkladem může být iniciativa týkající se regionální dopravy pro sousední jižní regiony. Tento nový akční plán[2] vychází z dosažených výsledků, posiluje zejména spojení na východ a spojuje regionální spolupráci v oblasti dopravy do jedné politiky.

 

Mezi klíčová opatření k propojení dopravních systémů EU a sousedních zemí patří:

-       rozšíření vnitřního trhu EU v letectví a jednotného evropského nebe na sousední regiony,

-       propojení transevropské dopravní sítě s infrastrukturou sousedních zemí prostřednictvím prioritních projektů zaměřených na dopravu,

-       lepší využívání potenciálu železniční nákladní dopravy otevřením trhů a odbouráváním technických překážek, jako je např. rozdílný rozchod kolejí,

-       koordinace regionální spolupráce v dopravě vytvořením dopravního panelu pro východní partnerství, který by dohlížel na spolupráci s východními sousedy EU,

-       zefektivnění námořní dopravy, a to i z dlouhodobého hlediska, začleněním sousedních zemí do „modrého pásma" volné námořní přepravy uvnitř i kolem Evropy,

-       pomoc sousedním zemím při zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

 

Podrobné informace o více než dvaceti opatřeních tohoto akčního plánu naleznete v dokumentu MEMO/11/488.

 

Budou stanoveny prioritní projekty a opatření až do roku 2013 a jejich financování bude probíhat ze stávajících zdrojů. Ve svém nedávno zveřejněném sdělení o rozpočtu pro Evropu 2020 Komise navrhla pružnější financování strategických projektů zaměřených na infrastrukturu, při němž budou propojeny prostředky EU a jejích sousedů. Tato otázka se bude projednávat během jednání o budoucím finančním rámci.


Jaké budou další kroky? 

Plán Komise bude předložen Radě a Evropskému parlamentu. Na konferenci ministrů pořádané za polského předsednictví EU 24. a 25. října 2011 v Krakově bude zahájena činnost dopravního panelu pro východní partnerství. Tento panel bude dohlížet na uplatňování opatření týkajících se východních sousedů EU.

Více informací o spolupráci se sousedními zeměmi v dopravě naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

 

Kontaktní osoby:

     Anca Paduraru  (+32 22966430)

     Helen Kearns  (+32 22987638)

     Dale Kidd  (+32 22957461)

  

[1] Sousedními regiony se rozumějí země zapojené do evropské politiky sousedství a politiky rozšíření, které již nemají zvláštní vztahy s EU. Na východě: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Na jihu: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, okupovaná palestinská území, Sýrie, Tunisko. Kandidátské země: Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Turecko a Island. Potenciální kandidátské země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244/99). Na Island se sdělení nevztahuje, pokud jde o zaměření na dopravní spojení a integraci trhu.

 

[2] Sdělení Komise „EU a její sousední regiony: nový přístup ke spolupráci v oblasti dopravy", KOM(2011) 415.

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 14.7.2011. Poslední aktualizace: 14.7.2011 12:06
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno