Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

7 miliard eur na špičkový výzkum

 

Evropská unie a výzkumPoslední výzva EU k předkládání návrhů výzkumných projektů se zaměřuje na inovace a převod novátorských myšlenek do praxe.

 

Tento rok je na granty určeno 7 miliard eur. Tato částka bude uvolněna jako součást programu financování výzkumu pro období 2007 až 2013, v jehož rámci se postupně uvolní 53 miliard eur.

 

O udělení finančních prostředků mohou požádat výzkumné týmy z EU i dalších zemí. Tyto peníze se udělují proto, aby Evropa rozvíjela výzkumné projekty na špičkové úrovni a aby v této oblasti nezaostávala za svými hlavními konkurenty, USA a Japonskem.

 

Výzkumné granty jsou určeny na projekty v těchto oblastech:

  • plnohodnotný, aktivní život ve stáří - projekty v této oblasti jsou realizovány v rámci prvního evropského inovačního partnerství a propojují výzkum veřejných i soukromých subjektů
  • informační a komunikační technologie - infrastruktury sítí a služeb, nanosystémy a mikrosystémy, fotonika, robotika, digitální materiály, jazyky, zdraví a energetická účinnost
  • projekty založené na spolupráci evropských výzkumných pracovníků; pomoc s uváděním výsledků výzkumu na trh
  • podpora výzkumných pracovníků - asi 10 000 pracovníků obdrží finanční prostředky z programu Marie Curie , v jehož rámci bude zahájen pilotní projekt v oblasti podpory podnikatelství a spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými subjekty a soukromými společnostmi
  • environmentální problémy - změna klimatu, ztráta biodiverzity, účinné využívání zdrojů
  • nezávadné a zdravé potraviny - investice do ekologického zemědělství a návazných odvětví a zdokonalení metod produkce
  • nanotechnologie - výzkum částic na úrovni atomů a molekul, který by mohl vést k vytvoření nových typů továren, ekologičtějších aut a energeticky účinnějších budov
  • ekologičtější, bezpečnější a efektivnější doprava a mobilita

Letos obdrží granty na výzkumné projekty přibližně 16 000 přijemců. Asi 1 miliarda eur pomůže inovovat malým a středním podnikům.

Poprvé bude udělena cena nejlepším inovativním projektům , jež byly financovány z programu EU a jejichž autory byly ženy .

Většina výzev k překládání žádostí o financování bude zveřejněna 20. července.

 

Celá zpráva - zde.

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 20.7.2011. Poslední aktualizace: 20.7.2011 16:21
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno