Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Evropská komise pomůže podnikům při vymáhání 600 milionů EUR přeshraničních dluhů

 

Malá italská sýrárna dodává mozarellu výrobci mražené pizzy ve Francii. Když už francouzský podnik nemůže splácet své závazky, italská firma zastavuje dodávky, ale zůstávají jí nezaplacené faktury ve výši tisíců eur. Jak vymůže italská společnost své pohledávky? Dnes na to není snadná odpověď. Podvodníci mohou lehce převádět peníze z jednoho členského státu do druhého a schovávat si je na více účtech v mnoha zemích. Občanům vzniká škoda i tehdy, když nedostanou zboží objednané přes internet nebo když nepřítomný rodič neplatí výživné ze zahraničí.

 

V současnosti je na vnitrostátním právní úpravě, aby uložila bance vyplatit peníze věřiteli z bankovního účtu svého klienta. Stávající situace ve 27 členských státech je právně komplikovaná, časově náročná a nákladná. Kolem milionu malých podniků se potýká s problémy přeshraničních dluhů a až 600 milionů EUR pohledávek ročně se zbytečně odepisuje, protože podniky považují právní spory v zahraničí za příliš obtížné, nákladné a složité. Evropská komise navrhuje celoevropský soudní příkaz, který by usnadnil vymáhání přeshraničních pohledávek podnikům i občanům.

 

Nový evropský soudní příkaz umožní věřitelům zajistit finanční prostředky na bankovních účtech za stejných podmínek ve všech členských státech EU. Důležité je i to, že nedochází ke změně ve vnitrostátních úpravách týkajících se obstavení finančních prostředků. Komise jen přidává evropský postup, který si věřitelé mohou zvolit a použít při vymáhání pohledávek v jiných zemích EU. Nový postup představuje prozatímní ochranný režim. Aby se ke svým penězům skutečně dostal, musí věřitel získat právoplatný rozsudek v dané věci v souladu s vnitrostátní právní úpravou nebo musí využít některé zjednodušené evropské řízení, jako je evropské řízení o drobných nárocích.

 

Navrhované nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů bude nyní předloženo Evropskému parlamentu a Radě EU ke schválení běžným legislativním postupem a kvalifikovanou většinou.

 

 

Celá zpráva - zde.

 

Zdroj: Rapid EU

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 28.7.2011. Poslední aktualizace: 28.7.2011 14:25
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno