Instituce EU


Vytištěno 19.9.2020 05:23 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8495&nav03=9398

 

Evropský parlament

Evropská komise 

Rada Evropské unie

 

Evropská rada

 

 

Soudní dvůr Evropských společenství v Lucemburku

 

Evropský účetní dvůr

 

Evropská centrální banka  

 

Evropský investiční fond

 

Evropský veřejný ochránce práv

 

 


Další orgány EU

 

Evropský inspektor ochrany údajů

 

Finanční 

Evropská centrální banka

Evropská investiční banka

 

Poradní 

Evropský hospodářský a sociální výbor  
Výbor regionů

 

Interinstitucionální 

Úřad pro publikace Evropských společenství

Úřad pro výběr personálu Evropských společenství

Evropská správní škola

 

Decentralizované

Agentury EU


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 24.8.2007. Poslední aktualizace: 27.7.2016 09:14