Evropský rok


Vytištěno 2.2.2023 11:41 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8495&nav03=9401

2018 - Evropský rok kultúrního dědictví

2015 - Evropský rok pro rozvoj
2013 - 2014 - Evropský rok občanů

2012 - Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

2011 - Evropský rok dobrovolnictví

2010 - Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

2009 - Evropský rok tvořivosti a inovací

2008 - Evropský rok mezikulturního dialogu   

2007 - Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (EYEOA)

2006 - Evropský rok mobility pracovníků (EYWM)

2005 - Evropský rok výchovy občanství (EYCE)

2004 - Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu (EYES)

2003 - Evropský rok osob se zdravotním postižením

 

 

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 24.8.2007. Poslední aktualizace: 8.10.2018 17:45