Evropské právo


Vytištěno 19.9.2020 04:40 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8495&nav03=9402

 

Eur-Lex: právo EU

Pre-Lex: rozhodovací proces mezi orgány

Úřední věstník EU

 

Legislativa a Evropský parlament

Dokumenty Evropské komise

Dokumenty Rady EU

 

Soudní dvůr ES v Lucemburku

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku

Evropský inspektor ochrany údajů

 

Shrnutí právních předpisů EU

Evropská soudní síť ve věcech občanských a obchodních

Evropský soudní atlas ve věcech občanských 

 

OLAF: Evropský úřad pro boj proti podvodům

Solvit: Efektivní řešení problémů v Evropě

Vaše Evropa: práva a příležitosti v EU

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 24.8.2007. Poslední aktualizace: 8.10.2018 16:42