Strukturalní fondy a komunitární programy EU


Vytištěno 9.5.2021 14:37 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8495&nav03=9404

 

Strukturální fondy EU - portál Ministerstva pro místní rozvoj pro využívání fondů EU v ČR

 

 

Programové období 2014 - 2020 

 

Národní operační programy

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Zaměstnanost

Operační program Doprava

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Operační program Praha - pól růstu ČR

Operační program Technická pomoc

Operační program Rybářství 2014-2020

Program rozvoje venkova

 

Programy přeshraniční spolupráce

Interreg V-A Česká republika - Polsko

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Interreg V-A Rakousko - Česká republika

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

 

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

Interreg CENTRAL EUROPE 

Interreg DANUBE

INTERREG EUROPE

ESPON 2020

INTERACT III

URBACT III

 

Komunitární programy

Horizont 2020

Erasmus+

Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

FISCALIS 2020

CUSTOMS 2020

LIFE

COSME

Kreativní Evropa

Evropa pro občany

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Zdraví pro růst

 

a další


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 24.8.2007. Poslední aktualizace: 8.10.2018 17:21