Odkazy


Vytištěno 30.11.2020 21:02 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8495

 

Oficiální stránky Evropské unie              - www.europa.eu

 

Portál ČR o EU                                       - www.euroskop.cz 

 

Síť Europe Direct v ČR                           - www.europe-direct.cz

 

Stálé zastoupení ČR při Evropské unii   - www.czechrep.be

 

Instituce EU

Evropské právo

Předsednictví Rady EU

Euro

Strukturalní fondy a komunitární programy EU

Podnikání v EU

Praktické informace - práce, studium v EU

Euroregiony v ČR

Evropský rok

Věda a Kultura

Životní prostředí

Statistické údaje

Publikace o EU


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 30.5.2007. Poslední aktualizace: 8.10.2018 16:35