Česká komunita v institucích a organizacích EU Přehled a čísla v tomto článku


Vytištěno 30.11.2020 21:56 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=1&rok=2008&nav03=11741

 

Evropská komise - zaměstnanci*
dle národností
Češi dle kategorií a pohlaví
Češi dle ředitelství a země

 273
EK - externisté (bez nár. expertů)   +61
EK - národní experti   +19
EK - stážisté   +19
Evropský parlament - zaměstnanci
dle kategorií
 113
EP - poslanci   +24
EP - asistenti poslanců   +48

Rada EU - zaměstnanci
dle kategorií a pohlaví
z toho 39 překladatel.odd

  59
Rada - stážisté   2
Evropský soudní dvůr   45
Evropský účetní dvůr   17
Výbor regionů   20
Evropský hospodářský a sociální výbor   13
Evropská investiční banka  11
Evropská centrální banka

9

Evropský investiční fond

0

CELKEM INSTITUCE EU 731
další:  
Stálé zastoupení ČR při EU 108
Evropská škola - české děti  55

 

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se otevřely i nové pracovní možnosti pro občany ČR v institucích EU. V říjnu 2005 přivítal komisař Kallas tisícího zaměstnance z nových členských zemí. Oslavenkyní se stala česká právnička Hana Procházková (*1978) z Brna. Nastoupila na generálním ředitelství pro daně a cla, kde má na starosti celní klasifikaci výrobků. 

 

Počet Čechů v institucích EU a jejich kontextu za dva roky členství v EU rychle narostl a v současnosti již lze hovořit o novém fenoménu, který v jiné zemi, mezinárodní organizaci či práci diplomatické mise ČR nemá obdoby. Stálé zastoupení má k dispozici čísla o 731 Češích pracujících v evropských institucích. Toto číslo je stále v pohybu, představuje spodní hranici a skutečný počet bude spíše vyšší. Čechy v institucích totiž celkově neevidujeme a nemusíme proto být informováni o všech. Zde zmiňovaná čísla tedy budeme dále doplňovat. Řada dalších Čechů je na evropské organizace vázána nepřímo. K lednu 2007 připravujeme nová čísla, která zde budeme publikovat.

 

Na těchto stránkách proto poznáte nejen nejvýše postavené Čechy v Bruselu od komisaře EK a jeho týmu po ředitele a vedoucí pracovníky v institucích, ale dozvíte se i kolik máme v institucích překladatelů a tlumočníků. Článek jsme věnovali i prvním Čechům v institucích, kteří zde pracovali ještě před naším vstupem do unie. V EU pracují i desítky externistů včetně českých národních expertů. Narůstá i počet našich stážistů, kteří si po absolvování stáže často najdou místo v Bruselu či v českých organizacích či firmách zaměřených na EU. Čechy najdete i mezi studenty College of Europe zřízené v belgických Brugách.

 

Na práci EU jsou samozřejmě zaměřeni i poslanci Evropského parlamentu, diplomaté Stálého zastoupení ČR a zastoupení krajů. Mezi velkou skupinu patří i partneři zaměstnanců. Ti musí řešit velmi specifické potíže se svým uplatněním v Belgii, která dosud neumožňuje volný pohyb českých pracovníků. Významnou část své práce získávají v kontextu EU novináři či organizace a vládní agentury jako například kancelář Akademie věd či CzechInvest. Ten má v Bruselu rovnou dvě kanceláře, z nichž jedna je zaměřena pouze na EU. V EU se angažují i lobisté a firmy (zastoupení ČD či ČEZ a další). V institucích se již zrodila i nová generace českých literátů.

 

Pro takto rozsáhlou komunitu již vznikají i nové služby. Zaměstnanci institucí posílají své děti do české školy a ve volném čase do českého a slovenského Skauta, založeného kolegy z Evropského parlamentu. Jeho budovu - jak jinak - spoluprojektovala česká architektka. Církev zde zřídila vlastní katolickou misii pro Čechy a Slováky v EU a všem zájemcům dohromady pak slouží nová česká restaurace, čeští lékaři a další. Ale to by již bylo na další článek...

 

Lze proto odhadnout, že v Bruselu (a do jisté míry i v Lucemburku) žije a v kontextu institucí EU našla uplatnění více než tisícovka Čechů. Za první dva roky od vstupu ČR do unie tak vznikla v Bruselu zcela nová česká komunita s vlastní dynamikou, tématy či problémy. Naším cílem je, aby si Češi v "moři" přes více než 40.000 zaměstnanců evropských institucí udrželi vztah k ČR a měli k dispozici maximum informací o českých aktivitách.

 

Celý článek si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: Stálé zastoupení ČR při Evropské unii


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 17.1.2008. Poslední aktualizace: 17.1.2008 13:46