Praktické rady žadatelům o dotace z ROP Jihovýchod - semináře Brno a Jihlava


Vytištěno 1.12.2020 00:41 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=1&rok=2008&nav03=11900

Regionální operační program JihovýchodRegionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pokračuje s dalšími, již více specifickými tématy seminářů pro potenciální žadatele o dotace nazvanými - Regionální operační program Jihovýchod - Evropská šance pro region.

 

Zájemci se v rámci těchto seminářů mohou dozvědět více informací například o  

Ekonomickém hodnocení projektů (CBA = Cost - Benefit Analysis, studie proveditelnosti), finančním zdraví žadatele, žádostech BENEFIT7 a jejich přílohách atd.

 

Semináře se uskuteční 7. února 2008 v Kongresovém sále Business hotelu Jihlava, Romana Havelky 13 a 8. února 2008 v Kongresovém sále Hotelu International Brno, Husova 16, vždy od 9 do 13 hodin.

 

Více informací a registraci můžete získat na http://www.jihovychod.cz/. Účast na seminářích je zdarma a kapacita sálů je omezena.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 31.1.2008. Poslední aktualizace: 31.1.2008 12:21