Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Evropská unie a vy v roce 2009

 

Poslední měsíc v roce je časem bilancování. Co tedy Evropská unie v roce 2009 pro své občany udělala?

Evropská unie je přítomná v našem každodenním životě, třebaže si to často neuvědomujeme. Snaží se řešit problémy, s nimiž se setkáváme v občanském životě, při nakupování či v zaměstnání.

Letošní rok byl poznamenán následky finanční krize. Pomocí plánu hospodářské obnovy, přijatého s cílem zachovat pracovní místa a ochránit úspory, pracovala EU usilovně na omezení dopadů krize v Evropě.

 
 

Přijata byla též řada opatření na ochranu spotřebitelů. Unie například dosáhla významného zlevnění zpráv SMS a příchozích i odchozích hovorů z mobilních telefonů při roamingu v rámci EU.

 

Evropská komise uskutečnila rozsáhlý průzkum zaměřený na internetové stránky prodávající elektroniku a letenky, aby zajistila, že dodržují práva spotřebitelů. Například při prodeji letenek musí tyto stránky uvádět všechny dodatečné náklady, jako je třeba poplatek za platbu kreditní kartou, od samého začátku transakce. V žádném případě je tedy nemohou připočíst k ceně letenky až následně.

 

V oblasti životního prostředí byla Unie rovněž aktivní. Mimo jiné přijala nové předpisy, které by měly omezit emise benzinových par z čerpacích stanic a používání pesticidů.

 

Také v boji proti změně klimatu hraje EU stěžejní roli. Cílem nového souboru opatření je snížit energetickou spotřebu předmětů denní potřeby. Například klasické žárovky budou postupně nahrazeny úspornými. Do roku 2020 by tato opatření měla vést ke snížení roční spotřeby elektrické energie v EU o 12 %.

Řada opatření Evropské unie byla motivována solidaritou. Unie například poskytla 500 milionů eur Itálii na pomoc regionu Abruzzo, který v dubnu 2009 zasáhlo zemětřesení. EU je stále největším světovým dárcem rozvojové pomoci a aktivně bojuje proti chudobě a hladu ve světě.

Evropská unie a vy v roce 2009

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 8.1.2010. Poslední aktualizace: 8.1.2010 12:01
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno