Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Kdo rozhoduje o platech evropských úředníků?

 

 

Evropská komise

Práva a povinnosti zaměstnanců orgánů a institucí Evropské unie (včetně jejich platů) jsou stanoveny ve zvláštním nařízení (tzv. služebním řádu), které přijaly členské státy v Radě Evropské unie.

Nařízení bylo poprvé přijato v roce 1962 a je každoročně aktualizováno.

 

V rámci zásadní změny tohoto nařízení došlo v roce 2004 mj. ke zpřesnění postupu, na základě kterého jsou každoročně upravovány platy zaměstnanců EU. Členské státy tehdy do nařízení vložily vzorec pro výpočet každoroční úpravy platů. Základem pro výpočet je výše platů státních zaměstnanců vybraných členských států (BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK) v předchozím roce a současně je přihlédnuto i k vývoji cen v Bruselu, kde sídlí většina zaměstnanců. Plné znění vzorce je v příloze XI služebního řádu (text služební řádu včetně příloh je k dispozici např. zde).

 

Tento vzorec je pro Evropskou komisi závazný a v souladu s ním je povinna každoročně Radě EU předložit návrh na úpravu platů svých zaměstnanců. Výsledek, ke kterému Evropská komise dojde, vznikne pouhým dosazením údajů poskytnutých statistickými úřady členských států a Eurostatem (statistickým úřadem EU). Evropská komise tedy v žádném případě nestanovuje platy svévolně.

 

 
 

 

Aktuálně je po vložení příslušných hodnot poskytnutých členskými státy za předchozí rok (2008) výsledkem vzorce zvýšení o 3.7 %. Vzhledem k vývoji v roce 2009 se však dá očekávat, že podle téhož vzorce dojde v budoucnosti ke stagnaci platů nebo i k jejich snížení.

Současný návrh na zvýšení platů je tedy důsledkem rozhodnutí členských států z roku 2004. Evropská komise předložením návrhu pouze plní svou úlohu ochránkyně smluv - tedy dohlížet na dodržování evropských smluv, nařízení, směrnic a dalších právních předpisů.

 

V případě, že ze strany členského státu nebo instituce EU dojde k porušení některého z právních přepisů, je Evropská komise oprávněna předložit žalobu k Soudnímu dvoru EU v Lucemburku. Vzhledem k tomu, že členské státy svým rozhodnutím nerespektovat navrhované zvýšení porušily nařízení Rady, a vzhledem ke své úloze ochránkyně smluv, se Evropská komise rozhodla podat žalobu k Soudnímu dvoru i ve věci platů zaměstnanců EU.

 

Zdroj: Evropská komise

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 8.1.2010. Poslední aktualizace: 8.1.2010 12:16
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno