Komise spustila koordinovanou akci EU na řešení humanitární krize na Haiti


Vytištěno 17.5.2022 06:42 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=1&rok=2010&nav03=15890

Humanitární pomoc - ilustrační foto

Komise poskytla první balíček pomoci ve výši 3 milionů eur a spustila koordinovanou akci EU na řešení humanitární krize na Haiti.

 

Ihned po ničivém zemětřesení na Haiti vyjádřil předseda Evropské komise José Manuel Barroso hlubokou soustrast všemu lidu Haiti a přislíbil plné zapojení Evropy do mezinárodní humanitární pomoci.

 

Místopředsedkyně Evropské komise a vysoká představitelka EU Catherine Ashtonová řekla, že Komise „zmobilizuje veškeré dostupné zdroje, aby pomohla obyvatelstvu Haiti v této těžké situaci".

 

Úřad pro humanitární pomoc Evropské komise (ECHO), spadající pod pravomoc komisaře Karla De Guchta, a Monitorovací a informační středisko Komise (MIC), spadající pod pravomoc komisaře Stavrose Dimase, právě provádějí vyhodnocení situace a potřeb, aby Evropská unie zajistila, co nejúčinnější koordinovanou pomoc postižené oblasti.

 

Na základě prvotního hodnocení situace přímo na místě použije ECHO okamžitou finanční podporu ve výši 3 milionů eur jako první balíček humanitární pomoci. Peněžní prostředky budou využity na pokrytí základních potřeb postiženého obyvatelstva, včetně vybudování dočasných přístřeší a poskytnutí lékařské pomoci. Finanční prostředky budou zaslány prostřednictvím osvědčených mezinárodních organizací humanitární pomoci.

 

MIC připravuje akci v oblasti civilní ochrany. Organizuje pomoc ve formě průzkumných a záchranných týmů, čištění vody, zdravotnických jednotek a polních nemocnic. Je sestavován tým, který bude provádět vyhodnocení a koordinaci akcí a který co nejdříve odjede na místo katastrofy.

 

Evropská unie koordinuje svou celkovou humanitární pomoc s Organizací spojených národů.

Další informace:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 19.1.2010. Poslední aktualizace: 19.1.2010 10:17