Nikiforos Diamandouros byl znovu zvolen do funkce evropského ombudsmana


Vytištěno 1.12.2020 01:02 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=1&rok=2010&nav03=15927

 

Evropský parlament znovu zvolil do funkce evropského veřejného ochránce práv Nikifora Diamandourose. Celkem získal 340 hlasů z 648. Evropského ombudsmana volí Evropský parlament na období pěti let.
Nikiforos Diamandouros je evropským ombudsmanem již od 1. dubna 2003. V letech 1998 až 2003 byl prvním veřejným ochráncem práv v Řecku.

 

Nově zvolený veřejný ochránce práv při této příležitosti oznámil své priority na nadcházející pětileté období: 

Veřejný ochránce práv hodlá pomáhat občanům, aby plně využívali všech práv, která stanoví Lisabonská smlouva a Charta základních práv. Týká se to zejména práva na řádnou správu věcí veřejných, práva na přístup k dokumentům Evropské unie, práva na vedení dialogu s institucemi EU a práva obrátit se na veřejného ochránce práv. Ombudsman hodlá spolupracovat s Evropským parlamentech a veřejnými ochránci práv v jednotlivých členských státech a s jejich pomocí informovat občany o tom, jaká mají práva. 

Administrativa EU by měla ve spolupráci s ombudsmanem pracovat na zvýšení kultury veřejné služby. To zahrnuje:

a) zajistit větší transparentnost a řádnou správu věcí veřejných; a

b) informovat občany o jejich právech a řešit jejich záležitosti nestranně, spravedlivě a bez zbytečného prodlení. 

Ombudsman se chce zasadit o pokračující zlepšování služeb, které jeho úřad poskytuje. Zejména chce dosahovat výsledků šetření v kratší časové lhůtě a provádět přísné vyhodnocování způsobu, jakým instituce zpracovávají stížnosti občanů. Také hodlá prostřednictvím cílených kampaní zvýšit povědomí o svém úřadě. Rovněž zamýšlí prohloubit spolupráci s dalšími informačními středisky a mechanismy na řešení problémů, např. Europe Direct, SOLVIT a Evropská síť veřejných ochránců práv.

 

 

Více informací o volbě evropského ombudsmana najdete na stránce:

http://www.europarl.europa.eu/electionombudsman

 

Oficiální stránky evropského ombudsmana:

http://www.ombudsman.europa.eu

 

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 29.1.2010. Poslední aktualizace: 29.1.2010 12:05