Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise uzavřela soudní řízení proti České republice týkající se legislativy o rovnosti žen a mužů

 

Evropská komise dnes rozhodla o uzavření řízení o porušení Smlouvy proti České republice poté, co Česká republika úspěšně provedla právní předpisy EU týkající se rovnosti žen a mužů v systémech sociálního zabezpečení pracovníků.

 

Řízení bylo zahájeno kvůli tomu, že české vnitrostátní právní předpisy nebyly v souladu se směrnicemi EU o rovném zacházení v systémech sociálního zabezpečení pracovníků (96/97/ES a 86/378/EHS).

 

Vladimír Špidla, komisař EU pro rovné příležitosti, k tomu uvedl: „Řešení všech forem diskriminace bylo pro tuto Komisi a pro mě osobně prioritou. EU má jedinečný právní rámec, který zajišťuje ochranu před diskriminací, tyto právní předpisy však musí být na vnitrostátní úrovni správně provedeny a uplatňovány, aby byly účinné. Zvláště mě těší, že poté, co Komise v této věci jednala a Soudní dvůr Evropské unie vynesl rozsudek, Česká republika nakonec uvedla své vnitrostátní právní předpisy v soulad se společnými pravidly EU, a to antidiskriminačním zákonem přijatým v roce 2009."

 

Ve svém rozsudku ze dne 4. prosince 2008 (věc C-41/08) rozhodl Soudní dvůr, že Česká republika neprovedla směrnice EU o rovném zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků (96/97/ES a 86/378/EHS).

 

Komise dnes rozhodla o uzavření řízení o porušení Smlouvy proti České republice, jelikož antidiskriminační zákon, který vstoupil v platnost v září 2009, tyto směrnice správně provádí.

 

Souvislosti

Směrnice 96/97/ES a 86/378/EHS zavádí zásadu rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků. Obě směrnice jsou nyní integrovány do přepracované směrnice, přijaté v roce 2006 (směrnice 2006/54/ES).

 

V systémech sociálního zabezpečení pracovníků je zakázána přímá a nepřímá diskriminace na základě pohlaví, zejména pokud jde o rozsah působnosti těchto systémů, podmínky přístupu k nim a výpočet příspěvků a dávek. Směrnice výslovně zakazuje stanovení různého věku odchodu do důchodu pro muže a ženy.

Je třeba poznamenat, že tato směrnice se nevztahuje na zákonné sociální zabezpečení.

 

 

Další informace

Antidiskriminační právní předpisy EU

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=612&langId=cs

 

Jestliže chcete zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a rovných příležitostech, zaregistrujte se na stránkách:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropksé komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 29.1.2010. Poslední aktualizace: 29.1.2010 17:34
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno