Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Nový regulační orgán pro telekomunikace v EU zahajuje činnost

 

Dnešek odstartoval novou éru v oblasti telekomunikací v EU. Telekomunikační regulační orgány 27 zemí EU se v Bruselu poprvé setkají jakožto členové nového Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications).

 

Nový evropský regulační orgán pro telekomunikace byl zřízen na základě nových předpisů EU o telekomunikacích, které přijala Rada a Parlament v prosinci 2009.

 

BEREC sehraje klíčovou úlohu při upevnění jednotného telekomunikačního trhu a při jednotné regulaci na celém území Evropy, kde působí 12 společností provozujících pevné sítě a 10 společností provozujících mobilní sítě a stovky poskytovatelů přeshraničních služeb. Za pomoci úřadu složeného z odborníků bude nový evropský telekomunikační regulátor napomáhat především zajištění spravedlivé soutěže na jednotném telekomunikačním trhu. V roce 2008 činily příjmy v odvětví evropských telekomunikací 351 miliard EUR.

 

Nový evropský telekomunikační orgán BEREC bude vydávat důležité odborné posudky týkající se fungování telekomunikačního trhu v EU. Bude rovněž poskytovat poradenství a podporu a přispívat k vlastní nezávislé práci příslušných vnitrostátních regulačních orgánů, především v případě regulačních rozhodnutí s mezinárodními aspekty.

 

BEREC sestává z vedoucích 27 vnitrostátních regulačních orgánů v oblasti telekomunikace a bude mu nápomocen úřad, který bude poskytovat potřebnou odbornou a administrativní pomoc při jeho práci. Většinu rozhodnutí bude přijímat dvoutřetinovou většinou, stanoviska v souvislosti s analýzou, kterou Komise provádí poté, co jí vnitrostátní regulační orgány oznámí svá opatření, bude schvalovat prostou většinou.

 

BEREC nahradí „skupinu evropských regulačních orgánů", což bylo volné seskupení vnitrostátních regulačních orgánů, které mohlo fungovat pouze na základě konsenzu a nebylo součástí regulačního procesu EU.

 

Další kroky:

Je třeba ještě rozhodnout o trvalém sídle úřadu BEREC, což bude vyžadovat shodu vlád všech 27 členských států. Do té doby bude BEREC přechodně sídlit v Bruselu.

 

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 29.1.2010. Poslední aktualizace: 29.1.2010 17:47
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno