Estonsko členem eurozóny


Vytištěno 30.10.2020 03:04 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=1&rok=2011&nav03=17658

Jednotná měna euro

 

Od 1. ledna 2011 Estonci začínají platit eurem. Přechod ze současného platidla - estonské koruny - byl pečlivě naplánován, v zemi proběhla informační kampaň, a vše by tak mělo proběhnout hladce.

 

Poslední informační kampaň se zaměřila na přepočítací koeficient. Má pomoci obchodníkům při vypočítávání výdajů a zamezit zneužití chyb, které by při převodu mohly vzniknout.

 

V listopadu obyvatelé Estonska dostali tištěné informační přehledy a "taháky", které jim pomohou při přepočítávání - jeden na převod korun na eura a jeden s popisem ochranných prvků na eurobankovkách.

 

Od 1. prosince si v bankách mohou vyměnit sadu euromincí eesti keelEnglish, aby se dobře seznámili s kovovými platidly.

Již v srpnu byli maloobchodníci, finanční instituce a orgány místní samosprávy vyzváni k podpisu dohody o poctivých cenách, která je zavazuje k tomu, aby přechodu na euro nezneužívali ke zvýšení cen.

 

Během prvních dvou týdnů bude v oběhu jak estonská koruna, tak euro, které bude v zemi posléze jediným zákonným platidlem. Obchodníci začali ceny uvádět souběžně v eurech i korunách již od 1. července a většina z nich v tom bude pokračovat až do 20. června příštího roku.

 

Státní komise pro ochranu spotřebitele bude obchodníky a ceny monitorovat a informovat veřejnost o případném porušení pravidel.

 

Estonsko vstoupilo do Unie v roce 2004 a energicky realizovalo ekonomickou reformu, čímž si zasloužilo přídomek "pobaltský tygr". Jeho ekonomika je velmi flexibilní a přesto, že i na ni dolehla světová krize, prokázala svou životaschopnost a v rámci plnění podmínek pro vstup do eurozóny se po dobu téměř dvaceti let byla schopna přizpůsobit pevnému směnnému kurzu.

Přijetím eura však tato cesta nekončí. Jako člen eurozóny bude muset dodržovat politiku zaměřenou na snižování dluhu a schodku státního rozpočtu, kterou se Unie snaží stimulovat hospodářský růst, vytváření pracovních míst a udržovat pod kontrolou inflaci.

 

Před Estonskem naposledy do eurozóny vstoupilo Slovinsko (2007), Kypr a Malta (2008) a Slovensko (2009).

Estonsko a euro English

 

Zdroj:

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 10.1.2011. Poslední aktualizace: 10.1.2011 16:39