Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Letecká doprava: Místopředseda Evropské komise vyzval evropská letiště, aby si vzala poučení z přerušení leteckého provozu v důsledku sněžení

Siim Kallas, místopředseda Evropské komise zodpovědný za dopravu, se dnes v Bruselu setkal s generálními řediteli největších evropských letišť, aby s nimi projednal otázku předcházení problémům, k nimž na letištích došlo minulý měsíc v důsledku silného sněžení. Nepříznivé povětrnostní podmínky vedly k tomu, že velká letiště EU musela být uzavřena nebo částečně uzavřena, což výrazně narušilo leteckou dopravu v celé Evropě. Několik tisíc cestujících bylo nuceno strávit noc na letišti a 35 000 letů bylo zrušeno. To je více než za celý rok 2009. Zvláštní opatření na řešení některých klíčových otázek předloží Komise v „letištním balíčku", který bude zveřejněn v tomto roce.

 

Místopředseda Kallas prohlásil: „Sopečný popel může letecké odvětví jen stěží předvídat, ale že zima přichází každý rok, to víme a měli bychom na to být připraveni. Odpovědnost za přípravu a provádění plánu pro nepředvídané události nese odvětví letecké dopravy. Abychom mu v tom pomohli, můžeme na evropské úrovni posílit podle potřeby regulační rámec. Zejména musíme pro naši cestující veřejnost zavést na evropských letištích minimální požadavky na služby a jejich kvalitu. Tyto požadavky budou součástí legislativních návrhů v „letištním balíčku", který bude předložen později v tomto roce." (MEMO/11/28).

 

K čemu minulý měsíc došlo?

Letecká doprava se v prosinci 2010 dostala do vážných problémů. Mnohá z větších a nejrušnějších střediskových letišť v Evropě se částečně uzavřela během nejvytíženějšího víkendu v roce - na začátku vánočních svátků. Mnoho letů bylo zrušeno. Tisíce cestujících zůstaly uvězněny na letištích po celé Evropě, ale i v jiných částech světa. To způsobilo obrovské problémy se zavazadly. Provoz některých letišť rovněž ovlivnily obavy z nedostatku odmrazovací kapaliny. Celkově došlo ke zrušení desetitisíců letů.

*

Během schůzky zazněly ze strany letišť názory na nastalou situaci a letiště se vyjádřila i k praktickým zkušenostem, jednotlivým faktorům a problémům s ní spojeným.
*

K silnému sněžení došlo na střediskových letištích EU, jejichž provoz se blíží kapacitním limitům, a navíc v jednom z nejvytíženějších období v roce.
*

Odklízení sněhu bylo v mnoha případech příliš pomalé.
*

Letiště Heathrow, jedno z největších a nejrušnějších střediskových letišť v EU, bylo uzavřeno po dobu několika dnů. To mělo následný dopad na další letiště, protože provoz letišť tvoří jeden propojený systém.
*

Informace byly poskytovány cestujícím příliš pomalu na to, aby se bylo možno na letištích vyhnout zbytečnému čekání.
*

Provoz na letištích narušila a zpomalila i hrozba nedostatečných zásob odmrazovacích produktů.

Jak zajistíme, aby se situace již neopakovala?

*

Je třeba zlepšit plánování pro případ nepředvídaného sněžení na letištích.
*

Musíme zajistit lepší spolupráci mezi všemi účastníky dopravy ve vzduchu i na zemi.
*

Musíme zajistit řádné fungování střediskových letišť. Vzhledem k druhotnému účinku na další letiště je třeba dosáhnout větší integrace, aby letiště mohla pracovat jako jedna síť. Není možné, aby fungovala izolovaně.
*

Je třeba zlepšit informování cestujících, zejména pokud jde o přesnější a včasnější informace o zpožděních a přesměrování letů.

Odpovědnost za plán pro nepředvídané události nese v první řadě odvětví letecké dopravy. Komise pak může podle potřeby posílit regulační rámec. Zvláště může pro cestující na letištích zajistit minimální požadavky na služby a jejich kvalitu.

 

Další postup

Pokud jde o Vánoce roku 2011, požádal místopředseda Kallas evropská letiště, aby mu co nejdříve předložila zprávu o pokroku dosaženém při přípravě plánu pro nepředvídané události na příští zimu.

Místopředseda Kallas předloží zvláštní opatření na řešení výše uvedených otázek v „letištním balíčku", který by měl být zveřejněn do léta.

Annex

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 27.1.2011. Poslední aktualizace: 27.1.2011 13:07
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno