Přání poslanců do roku 2012? Úspěšné vyřešení krize eura


Vytištěno 2.2.2023 13:07 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=1&rok=2012&nav03=19481

Evropský parlament

 

Začátek nového roku je tradičně obdobím, kdy si lidé dávají předsevzetí a zamýšlí se nad tím, co jim nový rok přinese. Zeptali jsme se tedy lídrů politických skupin v Evropském parlamentu, co by jejich skupina přála v roce 2012 Evropské unii. Nepřekvapí vás asi, že v popředí seznamu jejich přání je vyřešení krize eura.

 

"Potřebujeme novou vlnu politické, ekonomické a fiskální integrace s posílenou vůlí a odhodláním", a také ústřední roli Evropského parlamentu v rozhodování, říká předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek.

"Mým největším přáním v roce 2012 je uzavření smlouvy europaktu, která zabrání zemím eurozóny v nadměrném zadlužování," uvedl za skupinu Evropské lidové strany její předseda Joseph Daul.

Přání skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů představil její předseda Martin Schulz: "Vzhledem ke krizi a nacionalistickým a autoritářským tendencím v některých členských státech Evropské unii přejeme, aby zůstala svazkem založeným na silných demokratických principech a hodnotách solidarity,"

 

Předseda skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Guy Verhofstadt vyslovil následující přání: "Doufáme, že vedoucí představitelé EU si uvědomí, že pro záchranu eurozóny před rozpadem se musí shodnout na odvážných a konkrétních krocích ve formě mutualizace dluhu (přenesení dluhu na celek - zevzájemnění, pozn. red.) nebo posíleného zásahu ze strany Evropské centrální banky."

 

Spolupředsedkyně skupiny Zelených / Svobodné evropské aliance Rebecca Harms vidí v krizi šanci: "V roce 2012 by měla EU uchopit euro krizi jako příležitost k vytvoření skutečné fiskální a politické unie."

Nový předseda skupiny Evropských konzervativců a reformistů Martin Callanan před podobným řešením naopak varuje. Krize podle něj nemůže "být řešena eurodluhopisy, a nekonečnými záchrannými balíčky, nebo dalšími sebestřednými diskusemi o smlouvách a institucích ... tento rok bude ekonomicky těžký, pokud naši lídři nebudou schopni jednat v zájmu celé eurozóny a požádat jednu nebo dvě země, aby ji opustily."

 

Předseda skupiny Spojené evropské levice / Severské zelené levice Lothar Bisky doufá, že "se krize nebude řešit na úkor nejvíce marginalizovaných a zranitelných skupin, jako je mládež, dělníci a starší osoby."

 

Nigel Farage, spolupředseda skupiny Evropy svobody a demokracie, má tento názor na řešení krize: "Evropa chudne a stává se mně svobodnou. Já bych si přál, aby země PIGS (Portugalsko, Irsko, Řecko, Španělsko) utekly z ekonomického vězení eura a jejich hospodářství a demokracie tak mohly znovu ožít.

 

Zaměřit se na konkurenceschopnost

Mnoho poslanců by Evropské unii přálo růst. "Úsilí by mělo směřovat ke silnějšímu růstu a vytváření pracovních míst. Konkurenceschopnost a ekonomický růst jsou jedinou cestou k zajištění unikátního modelu sociálně tržního hospodářství EU pro naše děti," řekl Joseph Daul.

 

I Martin Callanan se domnívá, že EU by si měla "vzít konkurenceschopnost jako hlavní cíl ... a na první místo dát byznys a tvorbu pracovních míst".

 

Rebecca Harms si myslí, že v letošním roce "EU musí urychlit svou ekologickou transformaci a věnovat své úsilí tomu, aby zůstala na čelním místě v boji proti změně klimatu".

 

Přání putují i do zahraničí

Jerzy Buzek nahlédl za evropské hranice a mluvil o vlivu Arabského jara pro "naše středozemní sousedy": "Doufejme, že letos může být jejich statečnost, vedení a víra v důstojnost zkopírována i v jiných částech světa. "

 

Lothar Bisky by si přál "větší pokrok na cestě ke svobodnému a mírovému světu." Je třeba se zaměřit na lidská práva a na podporu mírového řešení konfliktů v severní Africe, na Středním východě a v Západní Sahaře, myslí si Bisky.

 

A co poslanci vinšují Evropskému parlamentu ...

Hodně poslanců zdůraznilo nutnost plného zapojení Evropského parlamentu do jednání o řešení krize eura. "Nechci už, aby národní vlády obcházely Evropský parlament při zásadních rozhodnutích o reakci na krizi eura," řekla například Rebecca Harms.

 

"V roce 2012 více než kdy jindy bude muset Parlament jednat rozhodně jako strážce této sjednocené, demokratické a solidární Evropy, kterou si přejeme," řekl Martin Schulz.

 

Guy Verhofstadt Evropskému parlamentu přeje, aby "zůstal v centru evropského projektu, hájil společné zájmy proti kakofonii národních nezadatelných práv a vykonával plnou demokratickou kontrolu právních předpisů EU a ústavních změn."

 

Ale objevila se i jiná přání ...

Nigel Farage by si přál aby Evropský parlament prosazoval národní referenda o členství v EU a s tím souvisejících smlouvách, aby „bylo možné vyslyšet hlasy evropských národů".

 

"Mým specifickým přáním pro Evropský parlament je, abychom konečně mohli ukončit naše každoměsíční putování mezi Bruselem a Štrasburkem," vyslovil přání své skupiny Martin Callanan.


Odkaz : 20120103STO34826

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 10.1.2012. Poslední aktualizace: 10.1.2012 13:00