Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Partnerství škol zlepšuje dovednosti žáků, studentů a učitelů

 

 

Z nové studie o dopadu partnerství škol v různých zemích vyplynulo, že žáci, a především studenti středních škol, díky tomuto programu výrazně zlepšili své dovednosti, včetně kulturních a sociálních dovedností, znalosti IT a cizích jazyků. Největší přínos mělo partnerství pro žáky a studenty, kteří navštívili partnerské školy. Sedm z deseti škol uvedlo, že partnerství mělo silný až velmi silný vliv na kulturní povědomí a vyjadřování žáků a studentů a také na jejich sociální a občanské schopnosti. Významný vliv partnerství byl dále zaznamenán u počítačových dovedností (54 %) a komunikace v cizích jazycích (52 %). Partnerství byla financována v rámci výměnného programu Comenius, který je obdobou programu Erasmus určenou školám.

 

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou uvedla: „Partnerství škol umožňuje mladým lidem získávat základní životní dovednosti a schopnosti, které jsou nezbytné pro osobní rozvoj, budoucí zaměstnání a pro aktivní občanství.Comenius také umožňuje žákům, studentům a pracovníkům ve školství seznámit se s různými evropskými kulturami a jazyky. Tato partnerství budou nadále získávat podporu v rámci našeho nového programu „Erasmus pro všechny" na období 2014-2020."

 

Ze studie rovněž vyplynulo, že program přináší výhody učitelům a školám v rámci jejich místního společenství. Učitelé uvedli, že partnerství se zahraniční školou zlepšilo jejich znalost dalších vzdělávacích systémů a posílilo jejich sociální dovednosti i jazykové znalosti.

 

Dvě ze tří škol uvedly, že partnerství zlepšilo jejich image a 80 % respondentů zmínilo posílení jejich evropského rozměru. Spolupráce se školami v zahraničí rovněž pomohla rozvíjet užší vazby jak v rámci školy, tak s místními orgány.

 

Partnerství v rámci programu Comenius má poměrně větší dopad na učitele a na školy a jejich prostředí v předškolních vzdělávacích zařízeních a základních školách, neboť na této úrovni se snáze mobilizuje a angažuje celá škola a nové myšlenky a činnosti se s menšími potížemi integrují do učebních osnov. Naopak dopad na dovednosti žáků je silnější na úrovni středních škol.

 

Pro mnoho škol v odlehlých oblastech Evropské unie je partnerství financované z fondů EU jedinou příležitostí pro žáky, studenty a učitele, jak se zapojit do projektu v zahraničí. 85 % škol, jichž se studie týkala, uvedlo, že hodlají podat žádost o financování pro budoucí partnerství.

 

Studie byla provedena v 50 školách v 15 evropských zemích (Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Turecko a Spojené království), které obdržely příspěvky z programu Comenius za účelem navázání partnerství probíhajících od podzimu 2009 do roku 2011. Studie sledovala školy po dobu více než dvou let a podrobně zkoumala, jak navázaná partnerství se zahraničními školami ovlivňují žáky, studenty, učitele a školy.

 

Souvislosti

Studie vychází z výsledků předchozího rozsáhlého průzkumu mezi partnerskými školami, jež byla zveřejněna v roce 2007 (úplný text studie  z roku 2007; shrnutí ).

EU poskytuje granty na společné projekty škol od roku 1995. Partnerství škol programu Comenius jsou financována v rámci programu celoživotního učení, jehož se může zúčastnit 33 zemí (členské státy EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko).

 

Partnerství sdružuje nejméně dvě školy z různých evropských zemí, které sestavily společný dvouletý projekt za účelem zlepšení kvality výuky a spolupráce na inovacích nebo výměnných pobytech. Projekty se zaměřují na oblasti zájmu žáků a studentů, na aktuální témata ve vzdělávání v dotčených zemích nebo na priority stanovené samotnými školami.

 

Od roku 2007 EU podpořila více než 7 000 projektů programu Comenius, přičemž každý projekt zahrnoval v průměru pět škol. Každý rok tato partnerství obdrží přibližně 120 milionů EUR, což umožňuje více než 130 000 žáků, studentů a jejich učitelů, aby navštívili své partnerské školy, a přibližně 650 000 žáků a studentů účastnit se místních činností. Kromě toho EU nabízí granty učitelům a začínajícím učitelům, díky kterým se mohou účastnit školení nebo získávat pracovní zkušenosti v zahraničí.

 

Od roku 2014 se podpora škol ze strany EU stane součástí programu Erasmus pro všechny, což je nově navrhovaný program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Cílem tohoto nového programu je zdvojnásobit počet žáků, studentů, učňů, učitelů, mladých pracovníků a dalších osob, které se účastní programu, aby v období 2014-2020 obdrželo grant na studium, školení nebo dobrovolnickou práci, tedy na aktivity, jejichž cílem je zvýšit dovednosti jednotlivce, 5 milionů osob.  Více než dvě třetiny z navrhovaného rozpočtu programu ve výši 19 miliard EUR by připadly na podporu individuálních výměnných pobytů v zahraničí; zbývající část by byla přidělena na projekty zaměřené na spolupráci v oblasti inovací, politických reforem a sdílení osvědčených postupů.

 

Další informace

Úplné znění studie a shrnutí

Metodika a případové studie

Program Comenius

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU 

 

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

 

 

Příloha

 

Obrázek 1: Dopad programu na žáky a student

 

 

 

Obrázek 2: Dopad programu na učitele

 

 

 

Obrázek 3: Dopad programu na školy a jejich prostředí

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 3.1.2013. Poslední aktualizace: 3.1.2013 10:37
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno