Evropa pro občany: znáte svá občanská práva v EU?


Vytištěno 1.12.2020 00:43 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=1&rok=2013&nav03=21141

Porozumět svým právům je pro občany EU velmi důležité k tomu, aby mohli těžit z vyplývajících výhod - např. z možnosti žít a pracovat kdekoli v Unii.

Mnoho lidí dodnes není dostatečně informováno o právech, která jim jakožto občanům EU náleží, a z toho důvodu jich ani nevyužívají. Průzkum z roku 2010 ukázal, že pouze 43% dotázaných ví, co si mají představovat pod pojmem,

„občan Evropské unie" a téměř polovina uvedla, že o souvisejících právech „nejsou dobře informováni".

Program Evropa pro občany se zaměřuje právě na zvyšování všeobecného povědomí o těchto právech a na posilování evropské identity.

Aktuální sedmiletý program dobíhá v roce 2013. Pro následující období, tj. do roku 2020, Evropská komise navrhuje využít rozpočet programu ve výši 229 miliard eur zejména na zvyšování povědomí o EU, o společných evropských hodnotách, evropské historii a kultuře.

Měl by též pomoci zapojit občany do občanských aktivit, například do diskusí o přínosech existence Unie pro jejich každodenní život.

Jedním příkladem je podpora twinningových partnerství měst. Je z něj financováno vytváření sítí mezi obcemi, kterým pomáhá rozvíjet společné projekty.

Zvyšování informovanosti je součástí strategie, kterou Komise využívá k prosazování práv svých občanů - spolu s jejich důsledným vymáháním a zjednodušení jejich aplikace v praxi.

 

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 16.1.2013. Poslední aktualizace: 16.1.2013 10:38