Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Silniční doprava: nový evropský řidičský průkaz

 

Počínaje 19. lednem 2013 budou všechny nové řidičské průkazy vydané v zemích EU ve formě umělohmotné „kreditní karty", se standardním evropským formátem a přísnější bezpečnostní ochranou. Nový evropský řidičský průkaz postupně nahradí více než 100 různých papírových a umělohmotných vzorů, které používá více než 300 milionů řidičů v zemích EU. Jedná se o část širšího balíčku opatření (třetí směrnice EU o řidičských průkazech), která nyní vstupují v platnost a jsou koncipována tak, aby podpořila volný pohyb, čelila podvodům spojeným s řidičskými průkazy a zlepšila v EU bezpečnost silničního provozu.

 

„Od dopravních policistů v Evropě se v současnosti očekává, že rozpoznají více než 100 různých vzorů papírových a umělohmotných řidičských průkazů.Identifikační fotografie mohou být již dlouho zastaralé, kategorie vozidel, k jejichž řízení je řidič oprávněn, jsou nejasné a průkaz je možno snadno zfalšovat. Zfalšované řidičské průkazy představují „povolení zabíjet", a proto potřebujeme řidičské průkazy, které jsou snadno čitelné, srozumitelné, avšak velmi obtížně zfalšovatelné."

 

Hlavní změny, které vstoupí v platnost 19. ledna 2013, jsou následující:

 

Standardní evropský formát

Všechny nové evropské řidičské průkazy budou vydávány podle nového vzoru, ve formě umělohmotné „kreditní karty", s fotografií a standardními požadavky na informace - budou snadno rozpoznatelné a čitelné v celé EU (viz fotografie níže). V tomto formátu budou veškeré nové řidičské průkazy vydávány od 19. ledna 2013.

 

Stávající řidičské průkazy nebudou těmito změnami dotčeny, ale budou měněny na nový vzor u příležitosti obnovení nebo nejpozději v roce 2033.Evropský řidičský průkaz může být - na základě rozhodnutí jednotlivých členských států - přizpůsoben tak, aby zahrnoval vnitrostátní symboly.

 

Zvýšená bezpečnost

Nové řidičské průkazy obsahují řadu bezpečnostních prvků, aby byly chráněny před neoprávněnými změnami a bylo zamezeno jejich padělání.

Bezpečnost je kromě toho podpořena vytvořením evropského systému výměny elektronických údajů, jehož cílem je usnadnit výměnu informací mezi správními orgány členských států. Systém zjednoduší proces správy řidičských průkazů u osob, které se stěhují z jednoho členského státu do druhého. Rovněž výrazně napomůže zabránit „cestování za řidičskými průkazy" a podvodům, například prosazením nových, přísnějších pravidel, jež zamezí tomu, aby členský stát vydal řidičský průkaz osobě, které již byl řidičský průkaz odejmut, pozastaven nebo omezen v jiném členském státě.

 

Pravidelné obnovování řidičských průkazů

Ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích a v boji proti podvodům přispěje zásadním způsobem pravidelné obnovování řidičských průkazů v celé EU. Řidiči automobilů a motocyklisté si podle nových pravidel musí řidičské průkazy obnovit jednou za 10 až 15 let, podle rozhodnutí daného členského státu. U řidičů autobusů a nákladních automobilů musí být řidičský průkaz obnoven každých pět let a pro obnovení bude potřebná lékařská prohlídka.

 

Jedná se o administrativní obnovení, které nevyžaduje žádnou dodatečnou zkoušku. Zajišťuje, aby informace, fotografie atd. na řidičském průkazu byly průběžně aktualizovány. Rovněž bezpečnostní prvky na kartách mohou být pravidelně inovovány na základě nových technologií a členské státy budou mít neustále aktualizované informace o řidičských průkazech v oběhu.

 

Ochrana nejohroženějších řidičů

Systém evropských řidičských průkazů posiluje ochranu nejzranitelnějších skupin účastníků silničního provozu. Toto posílení zahrnuje:

  • Vyšší věkovou hranici pro přímý přístup k průkazům pro nejsilnější motocykly (na základě praktické a teoretické zkoušky), a to ze stávajících 21 na 24 let.

  • Zvýšení věkové hranice a zavedení dalších kroků během přechodu na postupný přístup. Nový režim vyžaduje minimálně čtyřleté řidičské zkušenosti (namísto původních dvou let) na méně výkonných motocyklech předtím, než je žadateli vydán řidičský průkaz pro motocykly nejsilnější.

  • Novou kategorii vozidel představují mopedy a od žadatelů o řidičský průkaz na moped bude od nynějška požadováno, aby složili teoretickou zkoušku. Členské státy mohou také zavést zkoušky dovedností a chování, jakož i lékařské prohlídky. EU stanoví minimální doporučený věk, od kterého jsou průkazy vzájemně uznávány všemi členskými státy, na 16 let (členské státy mohou pro vlastní zemi snížit tuto věkovou hranici až na 14 let). Žádné minimální požadavky EU pro mopedy dosud neexistovaly.

Minimální normy pro zkušební komisaře

Zkušební komisaři budou muset splňovat minimální normy, pokud jde o jejich výchozí kvalifikaci a pravidelná školení. Toto opatření umožní kontrolu kvality v novém systému.

Směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech byla přijata členskými státy a Evropským parlamentem v roce 2006. Členské státy byly povinny ji provést do vnitrostátního práva do 19. ledna 2011 a směrnice je plně použitelná od 19. ledna 2013.

 

Další informace: MEMO/13/10

 

http://www.youtube.com/watch?v=sE9ZG--lEYE

 

Kontakty:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

 

 

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 24.1.2013. Poslední aktualizace: 24.1.2013 13:15
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno