Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Pomoc musí směřovat k těm nejvíce postiženým krizí

Ilustrační foto

 

Evropa musí koordinovat své úsilí v oblasti vytváření pracovních míst a hospodářského růstu, musí pomáhat těm, kteří jsou krizí nejvíce postiženi, a řešit rostoucí sociální nerovnost.

 

Po pěti letech od začátku hospodářské krize je EU opět v recesi a přibližně 26 milionů lidí je bez práce.

 

Příjmy domácností se snížily a téměř každá čtvrtá osoba se ocitla na prahu chudoby nebo jí toto riziko hrozí. Země jižní a východní Evropy byly podle zprávy Komise Zaměstnanost a sociální rozvoj v Evropě v roce 2012 English zasaženy nejvíce.

 

Zpráva ukazuje, která z opatření na pomoc těm, jež byli krizí zasaženi nejvíce (včetně mladých lidí, nezaměstnaných žen a matek samoživitelek), fungují. Země EU mohou tyto informace použít k úpravám svých politik a k vypracování společných řešení.

 

Co dělá EU?

Pracovníci mají lepší možnost najít práci v těch zemích EU, které zásadním způsobem zreformovaly své pracovní trhy a systémy sociálního zabezpečení.

Komise ve svých dubnových návrzích týkajících se zaměstnanosti Deutsch (de) English (en) français (fr)a v doporučeních pro jednotlivé země ohledně vnitrostátních rozpočtů a hospodářských politik na období 2012-2013 vyzvala všechny evropské země k přijetí podobných reforem.

Mezi návrhy patří účinnější investice v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a podpora při vytváření kvalifikovaných pracovních míst v takových odvětvích, jako jsou zelená ekonomika, informační a komunikační technologie a zdravotní péče.

 

Zpráva rovněž poukazuje na to, že většina vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení je na hranici svých možností a vlády stále obtížněji hledají řešení rostoucího počtu lidí žijících v chudobě.

 

Komise plánuje, že ke konci tohoto roku poskytne každé zemi EU rady ohledně realizace udržitelných a efektivních sociálních podpůrných opatření.

 

Hospodářský rozkol eurozóny

Zpráva rovněž potvrzuje obrovský rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi severem a jihem eurozóny - 7,5procentní rozdíl na konci roku 2011.

 

Tento rozdíl by mohl narušit ekonomickou koordinaci eurozóny. Komise proto vyzývá země eurozóny, aby lépe koordinovaly své daňové politiky i politiky v oblasti zaměstnanosti. Plán Komise na hlubší hospodářskou a měnovou uniipdf - 396 KB [396 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) stanovuje kroky k dosažení těchto cílů, včetně společného rozpočtu, který by dočasně pomohl potřebným zemím.

 

Většího úsilí je rovněž zapotřebí ke skončení dluhové krize eurozóny a ke zvýšení investic do vytváření pracovních míst, zvyšování kvalifikace a sociálního začleňování.

Strategie zaměstnanosti EU - vytváření více pracovních míst a zvyšování jejich kvality

 

Související odkazy

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 28.1.2013. Poslední aktualizace: 28.1.2013 13:48
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno