Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Srovnávací přehled výsledků v oblasti mobility v EU: studium v zahraničí je třeba lépe propagovat

Program Erasmus+

 

První „srovnávací přehled výsledků v oblasti mobility v EU“ ukázal, že nejlepší veřejné systémy podpory propagace příležitostí studovat nebo se odborně vzdělávat v zahraničí a systémy poradenství o těchto příležitostech pro vysokoškolské studenty existují v Německu, Belgii, Španělsku, Francii a v Itálii. Srovnávací přehled vznikl v rámci reakce Evropské komise na výzvu členských států1 k odstranění překážek studia a odborné přípravy v zahraničí a je součástí širšího úsilí pomoci získat mladým lidem dovednosti a zkušenosti, které potřebují ke zvýšení své šance na zaměstnání.

 

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Studium a odborná příprava v zahraničí je výborným způsobem, jak získat cenné dovednosti a zkušenosti, a právě proto EU významně zvýšila financování mobility v rámci nového programu Erasmus+. Díky srovnávacímu přehledu výsledků v oblasti mobility poprvé vidíme, do jaké míry země vytvářejí dobré prostředí pro rozvoj mobility studentů – a ve kterých oblastech by se mohly víc snažit.“

 

Srovnávací přehled výsledků v oblasti mobility se zaměřuje na pět hlavních faktorů, které ovlivňují mobilitu mladých lidí a jejich schopnost studovat nebo se odborně vzdělávat v zahraničí. Přehled ukazuje, že tyto faktory se v jednotlivých členských státech významně odlišují – a že neexistuje jediná země, která by dosáhla vysokého hodnocení všech opatření týkajících se jejího „prostředí pro mobilitu“.

 

Hlavní zjištění

Informace a poradenství o možnostech studia v zahraničí: Nejkomplexnější podporu poskytují v Německu, Belgii, Španělsku, Francii a v Itálii. Na nejnižší úrovni jsou informační a poradenské struktury v Bulharsku, Řecku, ve Slovinsku a na Kypru.

 

Přenositelnost podpory studentů, která jim umožňuje získat veřejné granty a půjčky v jiné zemi za stejných podmínek, jako když studují doma. Studentské granty a půjčky jsou přenositelné v nizozemskojazyčných a německojazyčných částech Belgie, na Kypru, v Lucembursku, ve Slovinsku, Finsku a Švédsku. Oproti tomu nejméně vstřícné systémy finanční podpory studentů existují ve frankofonní části Belgie, v Bulharsku, České republice, Řecku, Chorvatsku, Litvě, Rumunsku a na Slovensku.

 

Znalost cizích jazyků: Při rozhodování o studiu v zahraničí hraje tento faktor často významnou úlohu. Největší důraz na výuku jazyků ve školách klade Kypr, Lucembursko a německojazyčná část Belgie. Irsko a Skotsko (v rámci Spojeného království) nemají na školách povinnou výuku cizího jazyka.

 

Uznávaní studia v zahraničí (používání evropského systému přenosu a akumulace kreditů a dodatku k diplomu): Německo, Belgie a Španělsko vyvíjejí značné snahy v oblasti monitorování využití evropských nástrojů, které studentům pomáhají získat uznání jejich studia v zahraničí prostřednictvím evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS) a dodatku k diplomu, avšak většina zemí této otázce věnuje poměrně malou pozornost.

 

Podpora studentů ze znevýhodněného prostředí: Nizozemskojazyčná část Belgie, Německo, Itálie a Rakousko vynikají jednak díky dobře rozvinuté finanční podpoře studentů ze znevýhodněného prostředí, kteří si přejí studovat nebo se odborně vzdělávat v zahraničí, a jednak s ohledem na monitorování mobility z hlediska sociálního prostředí.

 

Souvislosti

Srovnávací přehled výsledků v oblasti mobility pokrývá všech 27 členských států EU a také Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Turecko. Jde o první přehled faktorů uvedených v doporučení Rady z roku 2011 o mobilitě ve vzdělávání a představuje základ pro budoucí společné monitorování na úrovni EU, přičemž příští aktualizace je plánovaná na rok 2015.

Srovnávací přehled výsledků v oblasti mobility vypracovala síť Eurydice v úzké spolupráci s Evropskou komisí a poradní skupinou odborníků ze členských států. Eurydice je síť národních oddělení, jejíž činnost koordinuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), která poskytuje informace o evropských vzdělávacích systémech a politikách a jejich analýzy.

 

Užitečné odkazy:

MEMO/14/07 Srovnávací přehled výsledků v oblasti mobility: Často kladené otázky

Zpráva sítě Eurydice: Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe (Cesta ke srovnávacímu přehledu výsledků v oblasti mobility: podmínky ke studiu v zahraničí v Evropě)

Internetové stránky programu Erasmus+

Erasmus+: často kladené otázky

Erasmus+ na facebooku

Úvod do programu Erasmus+ (videoklip)

Statistické údaje o programu Erasmus

Internetové stránky Androully Vassiliou:

Sledujte Androullu Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

 

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 16.1.2014. Poslední aktualizace: 16.1.2014 09:45
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno