Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Plastový odpad: Parlament bije na poplach

 

Nejnebezpečnější plasty a některé typy plastových tašek by měly být do roku 2020 zakázány. Poslanci tak uvedli ve svém úterním usnesení ke strategii EU pro snížení množství plastového odpadu v životním prostředí. EU by podle nich měla rovněž zavést závazné cíle pro recyklaci plastového odpadu.


V usnesení, které navazuje na Zelenou knihu Evropské komise, poslanci zdůrazňují, že plastový odpad škodí životnímu prostředí jak proto, že právní předpisy EU v oblasti odpadů nejsou uspokojivě prováděny, tak i proto, že plastový odpad konkrétně neupravuje žádný právní předpis EU, přestože má zvláštní povahu.

 

"Parlament ukázal, jak se vypořádat s obrovským problémem negativního vlivu plastového odpadu na životní prostředí a lidské zdraví. Dnes jsme řekli, že chceme změnit špatné návyky a zodpovídat za naše výrobky od výroby po konečnou likvidaci. Tím, že budeme tyto výrobky dobře využívat a recyklovat zavřeme smyčku a přeneseme koncept "kruhové" ekonomiky do praxe. Pomůže nám to také vyčistit naše moře a půdu a zároveň vytvořit více pracovních příležitostí," uvedl zpravodaj Vittorio Prodi (S&D, IT).

 

Poslanci navrhují, aby unijní legislativa stanovila konkrétní závazné cíle pro sběr a třídění až 80 % plastového odpadu. Povinná kritéria pro recyklovatelnost a harmonizace kritérií pro sběr a třídění odpadu by podle nich zajistila rovné podmínky. Současná směrnice o obalových odpadech by měla být rovněž revidována, dodávají.

 

Recyklování a kompostování by mělo být prioritou

 

Parlament vyzývá Evropskou komisi, aby v roce 2014 představila návrhy na postupné zavedení zákazu skládkování recyklovatelného a využitelného materiálu do roku 2020 a odrazení od spalování tohoto odpadu. K energetickému využití plastového odpadu by mělo podle poslanců docházet pouze v případech, kdy byly vyčerpány všechny ostatní možnosti.

 

Poslanci jsou přesvědčeni, že nejnebezpečnější plasty by měly být staženy z trhu. Používání plastových sáčků a tašek na jedno použití by mělo být pokud možno postupně zcela zakázáno. Parlament rovněž volá po odvážnějších krocích v boji proti nedovolenému vývozu a skládkování plastového odpadu.

Stále nevyužitý ekonomický potenciál

 

Poslanci zdůrazňují, že ekonomický potenciál recyklování plastů je stále ve velké míře nevyužitý. Pouze 25 % plastového odpadu je v současné době recyklováno. Úplné provedení právních předpisů EU o odpadech by do roku ušetřilo 72 miliard EUR ročně, zvýšilo roční obrat odvětví s odpady a recyklace v EU o 42 miliard EUR a vytvořilo více než 400 000 pracovních míst, uvádí se v textu.

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 20.1.2014. Poslední aktualizace: 20.1.2014 16:49
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno