Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Rok 2014 byl pro ROP Jihovýchod úspěšný

V roce 2014 bylo na jižní Moravě a na Vysočině ukončeno dalších 126 evropských projektů. Příjemci dotací dostali na své účty proplaceno téměř 1,7 miliardy korun dotací. ROP Jihovýchod vstupuje do posledního roku, kdy ještě bude proplácet právě realizované a dokončované projekty, na které má připraveno posledních téměř 5,2 miliardy korun dotací.

 

Rok 2014 byl pro Regionální operační program Jihovýchod opět velmi úspěšný. Příjemcům dotací jsme v roce 2014 proplatili téměř 1,7 miliardy korun z celkových již proplacených 13,8 miliardy korun. Celkem má ROP Jihovýchod pro programové období 2007–2013 k dispozici téměř 18,9 miliardy korun (dle aktuálního kurzu).

 

Během loňského roku bylo úspěšně ukončeno 126 projektů z celkem již ukončených 688 projektů. Nově schváleno nebo právě probíhá realizace u 245 projektů, celkem je tedy již ukončeno nebo se právě realizuje 933 projektů.

Pokud se na tato čísla podíváme z pohledu dopadů na region Jihovýchod, říkají, že:

  • v regionu bylo od roku 2007 vybudováno nebo zrekonstruováno 428 kilometrů silnic II. a III. třídy – např. silnice Ivančice-Polánka, průtahy obcemi Dyje, Velké Němčice, Čejkovice a Lipůvka, silnice II/152 mezi Jamolicemi a hranicí Kraje Vysočina, a probíhá již šestá stavba na II/602 mezi hranicemi kraje a Pelhřimovem.
  • vzniklo celkem 91 kilometrů cyklostezek a cyklotras a bylo vybudováno dalších 44 nových přestupních terminálů a uzlů pro veřejnou dopravu, například ve Slavkově u Brna, v Lomnici, Novém Městě na Moravě, Velké Bíteši nebo Kloboukách u Brna.
  • v oblasti cestovního ruchu se můžeme pochlubit 36 zrekonstruovanými památkovými objekty, např. rozsáhlou modernizací a novými expozicemi na Zámku Třebíč, muzeem v Biskupské rezidenci v Šardicích, rekonstruovaným chrámem Nanebevzetí panny Marie v Polné, obnovou kláštera Želiv nebo zpřístupněním kulturní památky těžní věže Dolu Kukla v Oslavanech.  
  • bylo vybudováno a vyznačeno 410 kilometrů stezek výhradně pro hippo a pěší turistiku, například projekty mandloňové stezky v Hustopečích, naučné stezky na hrad Pernštejn a Balinským a Nesměřickým údolím a okolím Velkých Pavlovic, bylo nově vybudováno nebo zhodnoceno 35 objektů turistické infrastruktury, nově bylo po brněnském a znojemském zpřístupněno i telčské podzemí a mnohé další zajímavé projekty.
  • v oblasti školství se našim příjemcům dotací podařilo rozšířit nebo vybudovat 106 nových moderních vzdělávacích zařízení, a to od mateřských školek, přes základní až po střední školy. V MŠ v Opatovicích mají novou logopedickou třídu, v MŠ v obci Lípa mají novou třídu včetně zázemí pro 28 dětí, Integrovaná střední škola – centrum odborné přípravy Brno vybudovala regionální centrum víceosého obrábění, ZŠ i MŠ Starovičky navýšily kapacitu a mají nové dětské hřiště, díky projektu Od myšlenky k výrobku Kraj Vysočina pořídil nové vybavení pro šest středních škol ve čtyřech městech, SOŠ a SOU Blansko má nové tréninkové centrum pro elektrotechniku a strojírenství a mnohé další.
  • 15 nemocnic v regionu bylo vybaveno novými moderními přístroji a vybavením a v sociální oblasti  můžeme zmínit například nedávno ukončené velmi potřebné projekty chráněných bydlení sv. Luisy v Rajhradě u Brna, v Hrotovicích, v Bystřici nad Pernštejnem, centrum denních služeb v Brtnici, centrum Zdislava v Novém Městě na Moravě a další.

Celý článek dostupný na: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

 

 

Regionální operační program Jihovýchod

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 21.1.2015. Poslední aktualizace: 21.1.2015 10:44
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno