Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Předsednictví v Radě EU přebírá Nizozemsko

1. ledna 2016 převzalo od Lucemburska předsednictví v Radě EU Nizozemsko.

Pracovní program nizozemského předsednictví se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

 

- migrace a mezinárodní bezpečnost,

 

- zdravé finance a robustní eurozóna,

 

- Evropa podporující inovace a tvorbu pracovních míst,

 

- progresivní politika v oblasti klimatu a energetiky.


Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 

Nizozemské předsednictví v Radě EU by chtělo, aby se EU zaměřila na otázky, které jsou důležité pro evropské občany a podniky, aby prostřednictvím inovací podněcovala růst a vytvářela pracovní místa a byla ve spojení s občanskou společností. Předsednictví bude podporovat opatření na úrovni EU, pouze pokud budou účinnější než politiky na vnitrostátní úrovni.

 

Video

 

Souvislosti:

 

Rotující předsednictví

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady, a napomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady. Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin , které jsou označovány jako „trojice“. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější 6měsíční program.

 

V současnosti trojici tvoří nizozemské, slovenské a maltské předsednictví.

 

Úkoly předsednictví

Úkolem předsednictví je zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. V zájmu toho musí předsednictví fungovat jako spravedlivý a nestranný prostředník.

 

Další informace:

Internetové stránky nizozemského předsednictví 

Internetové stránky Rady EU - Předsednictví v Radě EU

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 4.1.2016. Poslední aktualizace: 4.1.2016 16:06
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno