Informace pro občany


Vytištěno 30.10.2020 03:37 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=1&rok=2019

Přístup k osobním údajům ve smartphonu dává 28 % Evropanů

29.01.2019
Obyvatelé Evropské unie si při používání chytrých telefonů příliš nechrání své osobní údaje....

Průzkum veřejného mínění

02.01.2019
Jak občané členských států vnímají EU? Jakou váhu svému hlasu přisuzují? Co je pro ně důležité?...

Česko nedokázalo zajistit řádné podmínky pro snižování energií, bude se za to zpovídat před Soudním dvorem

28.01.2019
EU chce do roku 2020 v rámci cílů udržitelného růstu a energetické účinnosti snížit roční spotřebu...

Zobrazeno 1/2019
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 30.5.2007. Poslední aktualizace: 7.11.2015 13:10