Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Workshop programu „Mládež v akci“ (říjen - prosinec)

.

Program Mládež v akciV období říjěn až prosinec mají studenti středních škol možnost se účastnit workshopu programu Mládež v akci. 

 

Získejte finanční podporu pro svůj volnočasový projekt, výměnu mládeže či dobrovolnickou službu.

 

Zúčastněte se interaktivní informační schůzky a školení podávání projektů k programu „Mládež v akci".

 

Součástí akce bude:

  • Seznámení s programem Mládež v akci
  • Setkání se zahraničním dobrovolníkem působícím v České republice
  • Workshop simulující tvorbu projektů programu Mládež v akci

Podrobnosti o programu Mládež v akcí získáte na internetové stránce http://www.mladezvakci.cz/

 

Cílová skupina: Studenti středních škol, žáci posledních ročníků základní školy
Maximální kapacita sálu: 2 třídy (cca 60 studentů)
Termín: říjen až prosinec (přesný termín dle dohody)
Kontakt: Evropské informační středisko EUROPE DIRECT Brno v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno; tel.: + 420 - 542 532 166; fax.: +420 - 542 532 112; eu.brno@kjm.cz, www.europe-direct.cz

 

Jednotlivé součásti programu Mládež v akci: 

 

Akce 1 - MLÁDEŽ PRO EVROPU
Je zaměřena na výměny mládeže, mobilitu a iniciativy mladých lidí a jejich projekty týkající se demokracie.

 

 Akce 1.1 - Výměny mládeže
 Výměna mládeže je společný projekt nejméně dvou mládežnických skupin ze dvou  evropských zemí. Umožňuje jedné nebo více skupinám mladých lidí navštívit skupinu  z jiné země a účastnit se společného výměnného programu. V rámci výměny mládeže  získají mladí lidé nové zkušenosti, vycházející jednak z práce v mezinárodní skupině  na tématu, které je zajímá, a jednak z poznávání odlišných kultur. Mladí lidé výměnu  nejprve připravují ve svých zemích a potom se setkají s cílem společně realizovat své  nápady.

 

Akce 1.2 - Iniciativy mládeže
 Iniciativa mládeže je projekt, který si sami navrhnou, vytvoří a realizují mladí lidé.  Projekt rozvíjí jejich iniciativu, podnikavost a tvořivost a zároveň je prospěšný místní  komunitě, v níž mladí lidé žijí.

 

 Akce 1.3 - Projekty participativní demokracie
 Cílem projektu participativní demokracie je zvýšit podíl mladých lidí na občanském  životě a propagovat témata spojená s demokracií a občanskou zodpovědností. Projekt  participativní demokracie umožňuje sdílet s evropskými partnery nápady, metody a  zkušenosti týkající se aktivní účasti mladých lidí ve společnosti.

 

Akce 2 - EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
Umožňuje vysílání i přijímání jednotlivců nebo skupin mladých lidí (18 - 30 let) na dobrovolnické projekty do zemí EU a partnerských zemí. Jedná se o neplacenou aktivitu zaměřenou např. na ekologii, umění, práci s dětmi a mládeží.

 

Akce 3 - MLÁDEŽ VE SVĚTĚ
Podporuje projekty (zejména výměny mládeže) se sousedními zeměmi EU
a dalšími zeměmi, se kterými má společenství podepsány dohody týkající se oblasti mládeže.

 

 Akce 3.1 - Spolupráce s partnerskými zeměmi sousedícími s EU
 V rámci této akce lze podpořit tyto druhy aktivit: výměny mládeže založené na  stejném principu jako výměny mládeže podporované v rámci akce 1.1 s některými  zvláštnostmi, projekty zaměřené na vzdělávání a vytváření sítí založené na stejném  principu jako projekty vzdělávání a vytváření sítí podporované v rámci akce 4.3 s  některými zvláštnostmi.


 Akce 3.2 - Spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa
 Akce podporuje projekty zabývající se oblastmi práce s mládeží a mládežnické  politiky a zaměřené na spolupráci mezi zeměmi programu a ostatními zeměmi světa,  které nesousedí s Evropskou unií, avšak podepsaly s Evropským společenstvím  dohody týkající se oblasti mládeže.


Akce 4 - SYSTÉMY NA PODPORU MLÁDEŽE
Zaměřeno na rozvoj kvality projektů programu Mládež v akci. Nabízí školení, semináře, výměny zkušeností, které jsou určeny jak pro mládež, tak pro pracovníky s mládeží bez ohledu na věk.


Akce 5 - PODPORA EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI MLÁDEŽE
Podpora strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi a politiky a prohloubení spolupráce mezinárodních organizací.
 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 1.10.2009. Poslední aktualizace: 1.10.2009 14:33
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno