Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Rozpočet EU pro rok 2008 – jisté financování v nejistých časech

 

Navzdory výjimečnému neklidu v ekonomice zajišťoval rozpočet EU v roce 2008 stabilní financování, aniž zvýšil finanční zátěž členských států.

 

 

 

V roce 2008 vzrostly téměř o polovinu prostředky použité na opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti. K oblastem, na které byly vyčleněny tyto finance, zahrnují vzdělávání (1 miliarda eur pro programy na podporu mobility studentů) a vlajkový projekt satelitní navigace Galileo (1 miliarda eur). Podíl zemědělských výdajů se celkově snížil (43,3 miliardy eur u přímých plateb a intervencí na trhu). Výdaje na rozvoj venkova, životní prostředí a rybolov se snížily z 10,5 % na 10 %. Výdaje na jiné oblasti politiky byly stabilní; u občanství, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti činily 1 % (1,3 % miliardy eur) a u investicí EU mimo její hranice 5 %.

 

Více než 90 % rozpočtu EU neboli 105 miliard eur bylo použito přímo v 27 členských státech EU. Nejvýznamnějšími příjemci byly Francie, Španělsko, Německo a Itálie; jejich celkový podíl ale klesl z téměř 48 % na zhruba 45 %. Podíl zemí EU12 naproti tomu i nadále rostl a dosáhl 19 % (19,7 miliardy eur). Nejvíce finančních prostředků v nominálním vyjádření obdrželo Polsko: 7,6 miliardy eur.

 

Pokud jde o dvě hlavní oblasti politiky EU, zemědělství a soudržnost, výdaje byly na úrovni podobné úrovni roku 2007. Největší díl zemědělské podpory připadl opět Francii (10 miliard eur), po ní následují Španělsko (7,1 miliard eur) a Německo (6,6 miliardy eur). U politiky soudržnosti největší podíl mělo zase Řecko (4,7 miliardy eur), následované Polskem (4,6 miliardy eur) a Itálií (3,7 miliardy eur). Do skupiny příjemců největší části finančních prostředků patřila i Velká Británie, která získala 3,8 miliardy eur ze zemědělských fondů a 2,1 miliardy eur z prostředků na politiku soudržnosti; zároveň měla prospěch ze snížení svého příspěvku do rozpočtu EU o 6,3 miliardy eur.

 

 

Finanční zpráva o rozpočtu EU pro rok 2008 je k dispozici na internetových stránkách

http://ec.europa.eu/budget/other_main/what_new_en.htm.

 

 

Celý článek k dispozici zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 1.10.2009. Poslední aktualizace: 1.10.2009 18:42
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno