Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Skupina na vysoké úrovni bude sledovat budoucnost odvětví mléka a mléčných výrobků

 

Příští týden zahájí svou činnost skupina odborníků na vysoké úrovni pro mléko, aby projednala střednědobá a dlouhodobá opatření v odvětví mléka a mléčných výrobků s ohledem na skutečnost, že 1. dubna 2015 budou vyčerpány mléčné kvóty. Ministry zemědělství EU o tom dnes informovala komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová.

 

Komisařka na pracovním obědě ministrů řekla, že skupina na vysoké úrovni se bude zabývat otázkou, zda by měla být zavedena nová opatření, která by dále přispěla ke stabilizaci trhu a příjmů producentů, k omezení kolísavosti cen a ke zlepšení transparentnosti trhu.

 

 

 

Skupina na vysoké úrovni

Skupině na vysoké úrovni pro mléko složené z představitelů členských států bude předsedat generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova Komise pan Jean-Luc Demarty. Komise hodlá případně pozvat odborníky a zainteresované subjekty, aby byli skupině na vysoké úrovni při její práci nápomocni. Skupina se bude zpravidla setkávat jednou za měsíc a bude pravidelně podávat zprávy. Měla by diskutovat o těchto tématech, jejichž soupis však není úplný:

 

-       Smluvní vztahy mezi producenty mléka a mlékárnami za účelem vyvážení nabídky 
         a poptávky na trhu s mlékem a mléčnými výrobky.

-       Co lze podniknout k posílení vyjednávací pozice producentů mléka?

-       Jsou stávající tržní nástroje vhodné?

-       Transparentnost a informování spotřebitelů, otázky kvality, zdraví a označování.

-       Inovace a výzkum za účelem posílení konkurenceschopnosti odvětví.

-       Možnost termínovaného trhu s mlékem a mléčnými výrobky.

 

Komisařka Mariann Fischer Boelová rovněž ministry podrobně informovala o nejnovějším balíčku bezodkladných opatření na podporu trhu s mlékem a mléčnými výrobky, který byl předložen 17. září Evropskému parlamentu. Bylo navrženo, aby tak jako ostatní zemědělská odvětví bylo i odvětví mléka a mléčných výrobků chráněno doložkou o narušení, která by v budoucnosti umožňovala rychlejší reakci v případě otřesů na trhu. Změny učiněné v režimech výkupu kvót členskými státy umožní, aby vykoupená kvóta, která zůstane ve vnitrostátní rezervě, již nefigurovala v rámci vnitrostátní kvóty, pokud jde o případné stanovení doplňkové dávky. V případě, že doplňková dávka bude nezbytná, mohou členské státy část odpovídající vykoupené kvótě použít na restrukturalizaci odvětví. Legislativní návrhy na realizaci těchto plánů by Komise měla přijmout v nadcházejících dnech.

 

 

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 9.10.2009. Poslední aktualizace: 9.10.2009 13:28
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno