Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Podmínky ve spotřebitelských smlouvách: řízení pro porušení práva proti České republice a Slovensku pokračují

 

Evropská komise dnes zaslala odůvodněná stanoviska České republice a Slovensku, neboť má za to, že vnitrostátní právní předpisy těchto států nejsou v souladu s požadavky směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

 

 Směrnice 93/13/EHS chrání spotřebitele před předem sepsanými podmínkami smluv s obchodníky, které způsobují významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele.

 

 

Komise přezkoumala vnitrostátní právní předpisy deseti členských států, které vstoupily do EU v roce 2004, a měly tedy do 1. května 2004 transponovat uvedenou směrnici do svého vnitrostátního práva. V roce 2007 pak zahájila řízení pro porušení práva proti České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Maltě, Polsku, Slovensku a Slovinsku, neboť v těchto členských státech zjistila problémy při transpozici směrnice.

 

Většina řízení pro porušení práva byla mezitím uzavřena, neboť dotčené členské státy změnily svoji legislativu.

 

Pokud jde o Českou republiku a Slovensko, Komise má za to, že vnitrostátní právní předpisy těchto států neposkytujídostatečnou ochranu práv spotřebitele. Například v České republice tak spotřebitel může být v rozporu s ustanoveními směrnice vázán nepřiměřenou smluvní podmínkou, pokud se proti ní sám aktivně neohradí. Také na Slovensku by spotřebitel mohl být vázán nepřiměřenou podmínkou, neboť slovenské právní předpisy nestanoví jasné kritérium hodnocení přiměřenosti. 

 

Na tato odůvodněná stanoviska, která jsou druhou fází v řízení pro porušení práva, musí Česká republika a Slovensko odpovědět do dvou měsíců. Pokud Komise neobdrží odpověď nebo pokud vnitrostátní orgány neposkytnou uspokojující vysvětlení, věc může být předložena Evropskému soudnímu dvoru.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ĆR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 9.10.2009. Poslední aktualizace: 9.10.2009 13:39
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno