Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

EU a Jižní Korea podepsaly dohodu o volném obchodu

 

Komisařka EU pro obchod Catherine Ashtonová a korejský ministr obchodu Kim Jong-hoon dnes podepsali nejdůležitější dohodu o volném obchodu, která kdy byla uzavřena mezi Evropskou unií a třetí zemí. Dohoda, která přináší nové obchodní příležitosti v odhadované hodnotě až 19 mld. EUR, odstraní mezi těmito dvěma hospodářstvími prakticky všechna cla, stejně jako mnoho dalších omezení jiné povahy. Díky ní se otvírají nové možnosti přístupu na trh ve službách a investicích. Dohoda také znamená výrazný pokrok v oblastech jako duševní vlastnictví, veřejné zakázky, politika hospodářské soutěže a udržitelný rozvoj. Spolu s novou rámcovou dohodou je dohoda o volném obchodu důležitým posunem ve vztazích EU a Jižní Koreje.

 

„Pro EU je toto první dohoda o volném obchodu v jednadvacátém století, která vytváří úzké hospodářské vazby s jiným rozvinutým hospodářstvím. Otevře nové tržní příležitosti pro evropské společnosti působící ve službách, výrobě a zemědělství. Tato dohoda je zvláště důležitá s ohledem na současné hospodářské klima, neboť pomáhá v boji proti hospodářskému poklesu a vytváří nové pracovní příležitosti," řekla komisařka Ashtonová po podepsání dohody v Bruselu.

 

Pro Evropskou unii je jednou z hlavních výhod dohody rychlé odstranění cel z vývozu do Koreje, která dosahují výše 1,6 miliardy EUR. Dohoda také řeší jiné významné překážky včetně předpisů a standardů v průmyslových odvětvích, která jsou předmětem evropského zájmu, jako je automobilový a farmaceutický průmysl a odvětví spotřební elektroniky. Vzhledem k tomu, že Korea učinila významné závazky v otázce liberalizace odvětví služeb, jako jsou telekomunikace, odvětví životního prostředí, právní, finanční a zásilkové služby, lze očekávat, že právě tato odvětví budou z dohody těžit nejvíce.

 

Podepsání dohody o volném obchodu znamená, že jednání byla završena vytvořením závazného právního textu, který Evropská komise na začátku roku 2010 oficiálně představí členským státům EU. Poté, co tuto dohodu podepíše předsednictví EU a Komise, bude předložena ke schválení Evropskému parlamentu. Bude-li schválena, měla by vstoupit v platnost ve druhé polovině roku 2010.

 

Souvislosti

Hodnota obchodu se zbožím mezi EU a Koreou se v roce 2008 pohybovala kolem 65 m iliard EUR: EU má v současné době s Koreou zápornou bilanci obchodu se zbožím, přestože vývoj naznačuje, že korejský trh nabízí značný potenciál růstu.

Například v letech 2005-2008 se objem prodeje automobilů z EU do Koreje, pokud jde o počet prodaných kusů, zvýšil celkem o 78 % (o 39 %, pokud jde o hodnotu). V oblasti chemických a farmaceutických výrobků, autodílů, průmyslových strojů, obuvi, lékařského vybavení, neželezných kovů, železa a oceli, kůže a kožešin, dřeva, keramiky a skla zaznamenává EU významný obchodní přebytek. Také pokud jde o zemědělské produkty, představuje Korea pro evropské zemědělce, kteří zde dosahují prodeje v hodnotě přes jednu miliardu EUR ročně, jeden z významnějších vývozních trhů ve světě. Pokud jde o služby, činí obchodní přebytek EU s Koreou 3,3 miliardy EUR: vývoz dosáhl v roce 2007 hodnoty 7,2 miliardy EUR a dovoz 3,9 miliardy EUR.

 

 

Pro v íce informací o dohodě o volném obchodu viz MEMO/09/452 .

 

 

Zdroj: Rapid

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 15.10.2009. Poslední aktualizace: 15.10.2009 17:10
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno