Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Seminář: Financování projektů z komunitárních programů EU PROGRESS a Evropa pro občany se zaměřením na obce a města

 

Logo programu

Logo program Progress

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurocentrum Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Zastoupením Jihomoravského kraje při EU a EUROPE DIRECT Brno pořádá seminář pro zástupce obcí a měst zaměřený na dotační možnosti z komunitárních programů PROGRESS a Evropa pro občany. 

 

Financování projektů z komunitárních programů EU PROGRESS a Evropa pro občany se zaměřením na obce a města

 

4.11. 2009, 13:00 - 16:00 h

Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

 

Seminář zahájí, a laskavě nad ním převzal záštitu, RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady Jihomoravského kraje.

 

Následně se s účastníky semináře podělí o své zkušenosti s komunitárními programy  Mgr. Jiří Kolman ze Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii.

Program PROGRESS představí Ing. Jitka Zukalová z odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Ing. Vlastimil Outlý z Národního vzdělávacího fondu.

 

O programu Evropa pro občany pohovoří Mgr. Marcela Straková, národní kontaktní místo programu, Evropa pro občany, odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády České republiky. 

 

Program PROGRESS je program EU pro oblast zaměstnanosti a sociální solidarity na období 2007-2013

 

Je rozdělen do pěti sekcí: zaměstnanost, sociální začleňování a sociální ochrana, pracovní podmínky, boj proti diskriminaci, rovnost mužů a žen.

 

Je zaměřen na státní, regionální a místní orgány, služby zaměstnanosti, firmy a organizace zaměstnanců. Hlavním prvkem programu PROGRESS je partnerství státních, regionálních nebo místních orgánů s orgány členských států, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců a snevládními organizacemi. 

 

Program Evropa pro občany je otevřen všem subjektům podporujícím aktivní evropské občanství, zejména místním orgánům a organizacím, organizacím zabývajícím se výzkumem v oblasti evropské veřejné politiky, skupinám občanů a jiným organizacím občanské společnosti.  Mezi priority programu patří podpora vytváření sítí měst, spolupráce mezi partnerskými městy a setkávání občanů v rámci partnerských měst. 

V rámci semináře bude dostatečný časový prostor pro dotazy a individuální konzultace.

 

Více informací o prezentovaných programech naleznete zde a zde.

 

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutná elektronická registrace nebo na emailu eu.brno@kjm.cz.

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 20.10.2009. Poslední aktualizace: 22.10.2009 10:43
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno