Bezpečnější, účinnější a inovativnější zdravotnické prostředky


Vytištěno 1.12.2020 00:11 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=10&rok=2012&nav03=20815

ilustrační foto

 

Zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, jež zahrnují širokou škálu výrobků od obyčejných náplastí po nejdůmyslnější zařízení na podporu životních funkcí, mají zásadní význam pro naše zdraví a kvalitu života. Aby se zajistilo, že budou sloužit potřebám evropských občanů a jejich bezpečnosti, Evropská komise dnes navrhla dvě nařízení vhodná pro daný účel, transparentnější a lépe odrážející vědecký a technologický pokrok. Cílem nových pravidel je zajistit, aby pacienti, spotřebitelé a zdravotničtí pracovníci mohli využívat výhod bezpečných, účinných a inovativních zdravotnických prostředků. Odvětví zdravotnických prostředků je vysoce inovativní, zejména v Evropě, přičemž jeho tržní hodnota se odhaduje na přibližně 95 miliard EUR[1].

 

Komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli uvedl: „Před několika měsíci byli všichni šokováni skandálem, jenž se týkal podvodů s prsními implantáty, které zasáhly desítky tisíc žen v Evropě i ve světě.My, jako tvůrci politiky, musíme učinit vše pro to, aby se už nikdy nic takového neopakovalo. Tento skandál narušil důvěru pacientů, spotřebitelů a zdravotnických pracovníků v bezpečnost zdravotnických prostředků, na které se každodenně spoléhají. Návrhy, jež byly dnes přijaty, výrazně zpřísňují kontroly s cílem zajistit, aby na trh Evropské unie byly uváděny pouze bezpečné prostředky. Tyto návrhy zároveň podporují inovace a přispívají k zachování konkurenceschopnosti v odvětví zdravotnických prostředků."

 

Komu to prospěje?

Mezi hlavní prvky návrhů patří:

Revidovaný regulační rámec pro zdravotnické prostředky tvoří:

 

Další informace:

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/index_cs.htm

MEMO/12/710

  

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

 

 


 

 

[1] Údaje organizace Eucomed z roku 2009 týkající se 27 členských států EU, Norska a Švýcarska, 
http://www.eucomed.org/medical-technology/facts-figures.

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 2.10.2012. Poslední aktualizace: 2.10.2012 15:56