Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Cena EU za literaturu pro rok 2013

 

Vyhlášení vítězů Ceny Evropské unie za literaturu pro rok 2013 na Göteborském knižním veletrhu

 

 

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež dnes během zahájení göteborského knižního veletrhu oznámila jména vítězů Ceny Evropské unie za literaturu pro rok 2013. Letošními vítě

zi jsou: Isabelle Wéryová (Belgie), FarukŠehić (Bosna a Hercegovina), Emilios Solomou (Kypr), Kristian Bang Foss (Dánsko), Meelis Friedenthal (Estonsko), Lidija Dimkovska (Bývalá jugoslávská republika Makedonie), Katri Lipsonová (Finsko), Marica Bodrožićová (Německo), Tullio Forgiarini (Lucembursko), Ioana Pârvulescová (Rumunsko), Gabriela Babniková (Slovinsko) a Cristian Crusat (Španělsko). Další informace o vítězných autorech a jejich knihách naleznete níže.

 

 

„Srdečně blahopřeji všem letošním vítězům. Cena Evropské unie za literaturu představuje mezinárodnímu publiku vynikající nové nebo začínající autory, kteří by jinak zaslouženou pozornost za hranicemi svých zemí nezískali. Vedle toho, že těmto autorům pomáháme oslovit nové publikum, je našim cílem také představit čtenářům kvalitní novou evropskou literaturu a nabídnout jim větší výběr. To může v dlouhodobém horizontu přispět také k vytvoření skutečně evropské čtenářské obce čítající takřka půl miliardy potenciálních čtenářů. Náš nový program financování Kreativní Evropa nám umožní poskytovat větší podporu v oblasti nákladů na překlady knih a posílit kulturní rozmanitost,“ uvedla komisařka Vassiliou.

 

Každý vítěz obdrží 5 000 EUR. Mnohem důležitější je však to, že jejich vydavatele vybízíme k tomu, aby žádali o finanční prostředky EU na překlad vítězných knih do ostatních evropských jazyků. Cena Evropské unie za literaturu je přístupná 37 zemím, které jsou součástí stávajícího programu EU Kultura (28 členských států EU a dále Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko a Turecko). Národní poroty každoročně v jedné třetině zemí nominují vítězné autory, takže jsou v rámci tříletého cyklu zastoupeny všechny země.

 

Letošní vítězové si své ceny převezmou na slavnostním předání v Bruselu dne 26. listopadu za přítomnosti komisařky Vassiliou a předních zástupců světa literatury, kultury a politiky. Cenu Evropské unie za literaturu organizuje Evropská komise společně s Evropskou a mezinárodní federací knihkupců (EIBF), Kongresem evropských spisovatelů (EWC) a Federací evropských nakladatelů (FEP).

 

Předseda EIBF, John Mc Namee uvedl: „Jsem nadšený, že jsem mohl opět objevit nové talenty a rád bych co nejsrdečněji všem letošním vítězům poblahopřál. Knihkupci mají radost, že Cena Evropské unie za literaturu pomáhá literatuře překračovat hranice, a těší se, že budou moci čtenářům nabídnout větší výběr, více knih, více evropské literatury.“

 

Pirjo Hiidenmaa, předsedkyně EWC uvedla: „Evropa potřebuje příběhy a vypravěče a po knihách s univerzálními tématy je poptávka odjakživa. Spisovatelé oživují myšlení a jazyky a kultura zůstává živou pouze díky změně. Proto je vždy velice příjemné oslavovat nové hlasy v literatuře, které zaručují, že naše kultura bude i nadále růst a proměňovat se.“

 

„Velice mě těší, že se naše organizace tak aktivně podílí na Ceně Evropské unie za literaturu. Díky této ceně objevujeme prostřednictvím vítězných prací talentovaných autorů nové světy a nové kultury. Věřím, že vítězové za rok 2013 budou přeloženi do mnoha jazyků, jak si zaslouží. Je to úžasný způsob, jak ocenit evropskou rozmanitost, hodnotu, kterou bychom měli opatrovat,“ dodal Piotr Marciszuk, předseda FEP. 

 

Zvláštní pozornost bude na letošním göteborgském knižním veletrhu upřena na Rumunsko. Komisařka Vassiliou se dnes ráno zúčastnila zahajovacího ceremoniálu společně s Mirceou Cărtărescem, uznávaným rumunským básníkem, romanopiscem a esejistou. 

 

Evropa ráda čte 

 

Po tiskové konferenci (ve 12:15 hod) se komisařka Vassiliou zúčastní akce související s její kampaní na podporu gramotnosti „Evropa ráda čte“. Setká se s žáky z mezinárodní školy v Göteborgu (Internationella Engelska Skolan), kteří budou číst ze svých oblíbených knih. Jeden z pěti obyvatel EU ve věku 15 let a stejná část dospělých má problémy se čtením. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o krizi gramotnosti v Evropě a propagovat četbu pro radost. Komisařka Vassiliou se pravidelně účastní setkání čtenářských kroužků děti, dospívající a dospělé. Takovéto akce s dětmi mají často rozměr mnohojazyčnosti, přičemž povzbuzují děti k hlasité četbě v různých jazycích a zdůrazňují význam jazykové rozmanitosti.

 

Souvislosti

 

Evropská komise každoročně investuje více než 3 miliony EUR do literárního překladu a další více než 2,4 milionu EUR do projektů spolupráce, kterých se účastní knižní odvětví.  Toto odvětví se na HDP EU podílí 23 miliardami EUR a zaměstnává 135 000 lidí na plný pracovní úvazek. Po uměleckých dílech a starožitnostech jsou knihy druhým nejčastěji vyváženým kulturním artiklem v EU.

 

Od roku 2009, kdy byla Cena Evropské unie za literaturu udělena poprvé, poskytl program EU Kultura finanční prostředky na překlad knih 43 vítězů Ceny Evropské unie za literaturu do 20 různých jazyků – celkově šlo o 149 překladů. Vítězové jsou rovněž v popředí zájmu na největších evropských knižních veletrzích, včetně Frankfurtu, Londýna, Göteborgu a festivalu Passa Porta v Bruselu.

 

Vydávaní knih je významnou částí kulturních a tvůrčích odvětví, která generují 4,5 % HDP EU a více než 8 milionů pracovních míst. Ačkoli se tato odvětví v době krize ukázala jako poměrně odolná, i ona stojí před nelehkými úkoly vyplývajícími z přechodu k digitalizaci, globalizace a fragmentace trhu na základě kulturních a jazykových rozdílů.

 

V lednu 2014 Komise zahájí nový program Kreativní Evropa, jehož úkolem je posílit konkurenceschopnost kulturních a tvůrčích odvětví a podpořit kulturní různorodost.  Předpokládá se, že nový program bude mít na období 2014–2020 rozpočet ve výši 1,3 miliardy EUR, což ve srovnání se současnou mírou financování představuje navýšení o 9 %. Program rovněž poskytne finanční prostředky na překlad více než 4 500 knih a také umožní 300 000 umělcům a profesionálům v oblasti kultury, aby se svou tvorbou prosazovali za hranicemi a aby získali mezinárodní zkušenost.  

 

Další informace 

 

Internetová stránka Ceny Evropské unie za literaturu: http://www.euprizeliterature.eu/

Portál Evropské unie o kultuře http://ec.europa.eu/culture

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

 

Vítězné autory a jejich knihy naleznete v původní tiskové zprávě zde: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-877_cs.htm

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 8.10.2013. Poslední aktualizace: 8.10.2013 10:34
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno