Důraz na sociální faktory při tvorbě hospodářské politiky


Vytištěno 1.12.2020 00:49 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=10&rok=2013&nav03=10000258

Boj proti chudobě - ilustrační foto

 

Evropská unie usiluje o to, aby v procesu sestavování rozpočtu hrály důležitou úlohu i sociální ukazatele. Plán předpokládá vytvoření srovnávacího přehledu sociální situace, jenž by doplňoval ekonomická data, která jsou brána v úvahu při schvalování vnitrostátních rozpočtů vládami členských států.

 

Přehled by srovnával 5 hlavních ukazatelů:

 

 

Nejen ekonomický, ale i sociální rozměr

Podle plánu předloženého v uplynulém týdnu by se do vytváření hospodářské politiky více zapojily odbory a organizace zaměstnavatelů.Návrh je jedním z řady opatření, jejichž cílem je zlepšit správu

hospodářských záležitostí v návaznosti na finanční krizi.Plán rovněž reaguje na nedávný summit EU, na kterém bylo dohodnuto, že společenství 28 států potřebuje najít lepší způsoby sledování hospodářských a sociálních podmínek.Očekává se, že se o návrhu bude jednat během diskuse o sociálním rozměru hospodářské integrace v Evropě na summitu EU, který se koná koncem října.

 

Řešení nezaměstnanosti

Téměř čtvrtina mladých lidí v eurozóně je v současné době bez zaměstnání. Nicméně v míře nezaměstnanosti mladých lidí existují mezi jednotlivými zeměmi obrovské rozdíly.

Nejvyšší nezaměstnanost mladých je v Řecku s 62,9 % a nejnižší v Německu se 7,7 %. V rámci řešení tohoto problému EU chce, aby přestěhování se do jiné země za prací bylo levnější a jednodušší.

Díky novému srovnávacímu přehledu by se potenciální sociální problémy v zemích EU mohly odhalit již v samém zárodku, což by umožnilo podniknout včas preventivní kroky.

Pokud dojde k dohodě s Evropským parlamentem a vládami jednotlivých států EU, stane se srovnávací přehled sociální situace součástí rozhodování o hospodářských otázkách od příštího roku.

 

Tisková zpráva – Srovnávací přehled sociální situace

 

Srovnávací přehled sociální situace – Časté otázky DeutschEnglishfrançais

 

Evropská strategie růstu

 

Komise chce pomoci nejen nezaměstnaným, ale i zaměstnavatelům


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 21.10.2013. Poslední aktualizace: 21.10.2013 10:21