Boj proti obchodování s lidmi


Vytištěno 22.10.2020 23:48 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=10&rok=2014&nav03=10000766

 

 

30 146. To je číslo obětí, které se staly mezi léty 2010-2012 předmětem obchodováním s lidmi. Na základě tohoto čísla vydala Evropská komise v roce 2011 směrnici proti obchodování s lidmi. Nadále je zavedena strategie 2012-16, která ma za hlavní cíl vytvoření celoevropské platformy, na jejímž základě je možné proti obchodování s bílým masem bojovat.

 

Zdroj: Evropská komise


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 24.10.2014. Poslední aktualizace: 24.10.2014 13:07