Evropská rada přijala energeticko-klimatický balíček. Do roku 2030 sníží EU emise skleníkových plynů o 40 %


Vytištěno 22.10.2020 23:04 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=10&rok=2014&nav03=10000772

Na zasedání Evropské rady,které proběhlo minulý týden,  dospěli její členové k dohodě o energeticko-klimatickém balíčku. EU sníží do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 % a k roku 2030 zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na nejméně 27 % a nejméně o 27 % se zvýší energetická účinnost.

Energeticko-klimatické cíle EU, tj. o kolik snížit emise skleníkových plynů, jaký podíl na energetickém mixu mají mít obnovitelné zdroje a konečně o kolik zvýšit energetickou účinnost, byly hlavním bodem na summitu.

Evropská unie se dohodla, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů nejméně o 40 % proti úrovni z roku 1990. K roku 2030 se v EU rovněž zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na nejméně 27 %, nejméně o 27 % se zvýší energetická účinnost a zároveň se posílí propojení energetických sítí (k roku 2030 růst o 15 %). To rovněž zajistí větší nezávislost na dovozu paliv od nestabilních dodavatelů.

Shoda na těchto ambiciózních cílech rovněž posílí pozice EU v globálních jednáních o klimatických změnách, která mají vyvrcholit v Paříži v roce 2015.

Jednání se rovněž věnovala boji proti viru ebola. Mimo již poskytnuté rychlé podpory v hodnotě 180 milionu eur, Komise rovněž oznámila, že EU věnuje 24,4 milionu eur na výzkum související s Ebolou.

 

Na pořadu dne jsou také hospodářské politiky zemí EU. Na podzim tradičně vlády a parlamenty členských států EU schvalují své rozpočty. A ty je nutné v rámci Evropského semestru úzce koordinovat. Předvídatelné a sladěné hospodářské politiky jsou klíčové pro udržení významné globální role EU.

Zdroj: zastoupení Evropské  komise v ČR

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 29.10.2014. Poslední aktualizace: 29.10.2014 11:30