Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Trvalý pobyt v EU má umožnit "Modrá karta"

Na podzim minulého roku předložila Evropská komise návrh zavést evropskou "Modrou kartu," která by umožnila kvalifikovaným migrantům z nečlenských zemí pracovat v rámci EU. V současné době je situace značně nepřehledná, protože každá země si přistěhovalectví reguluje sama. Existuje tak vedle sebe dvacet sedm různým imigračních režimů, i když jsou hranice v podstatě otevřené.
 
V úterý 4. listopadu se bude od 17,00h jednat o návrhu ve Výboru pro občanské svobody a dojde k dlouze očekávanému hlasování.
 
Dvouletý pobyt na Modrou kartu
 
Modrá karta by měla umožnit držitelům dvouletý pobyt v EU. Mělo by být možné platnost prodloužit, držitel by mohl přizvat členy rodiny. Pravidla pro přistěhovalectví by se tímto krokem v EU sjednotila, každá země by si však i nadále rozhodovala sama o celkovém počtu přistěhovalců. Pro srovnání: Zelená karta umožňuje v Americe legální pobyt na deset let a volný pohyb v rámci USA.  
 
Ewa Klamt uvedla během rozpravy příklad z Německa, odkud pochází. "Naše školství je schopno dodat dvacet tisíc inženýrů, naše hospodářství jich ale potřebuje devadesát pět tisíc." Vzhledem ke kvalifikovaným pracovníkům se sousedství EU uvedla, že ze zemí severní Afriky odchází polovina kvalifikovaných sil do USA. Za prací do daleko bližší Evropy vyjede ale jen jeden z dvaceti.  
 
Otázku přistěhovalectví nelze oddělit od nelegální migrace. "Vždy jsme říkali, že potřebujeme legální přistěhovalectví. Chcete-li zabránit nelegální migraci, pak dveře můžete zavřít jen v případě, že otevřete druhé dveře pro migraci legální," uvedla konzervativní poslankyně.     
 
Kdo je "kvalifikovaný" přistěhovalec?
 
Jednou z otázek je kritérium, jak určit, kdo je skutečně "kvalifikovaný"? Podle členů výboru pro občanské svobody lze stanovit dvě základní  pravidla: dokončené vyšší vzdělání (nejméně tříleté) anebo pracovní praxe (nejméně pětiletá). Někteří poslanci se přikláněli k zavedení horní hranice věku uchazečů, tento návrh však neprošel.
 
V diskuzi zazněl také názor, že Modrá karta by mohla vést k "odlivu mozků" z řady zemí, kde jsou kvalifikované pracovní síly nedostatkem. V tomto ohledu by EU měla podle názoru Ewy Klamt mít možnost uchazeče také odmítnout.
 
Konečný návrh zprávy bude projednán v druhé polovině  listopadu na plenárním zasedání Parlamentu ve Štrasburku. Hlas Parlamentu má ovšem jen omezenou váhu, o přistěhovalectví nadále rozhodují členské země EU a Parlament má jen poradnou funkci.

zdroj: europa.eu

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 3.11.2008. Poslední aktualizace: 3.11.2008 13:08
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno