Volný pohyb pracovníků je přínosem pro evropské hospodářství


Vytištěno 1.12.2020 01:07 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2008&nav03=14358

18/11/2008

 

Dnes zveřejněná zpráva Evropské komise ukazuje, že mobilní pracovníci ze zemí, které k EU přistoupily v roce 2004 a v roce 2007, pozitivně ovlivňují ekonomiky členských států a nenarušují závažným způsobem jejich trhy práce.

 

Pracovníci ze zemí EU-8 a rovněž pracovníci z Bulharska a Rumunska významně přispívají k udržitelnému hospodářskému růstu, aniž by z trhu práce výrazně vytlačovali místní pracovníky nebo snižovali jejich mzdy.

 

Pokud jde o EU jako celek i o většinu jednotlivých zemí, je pohyb pracovních sil z těchto zemí v porovnání s velikostí trhů práce a s přílivem pracovníků z nečlenských zemí EU omezený.

 

Celý článek zde.

 

Zdroj: Rapid


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 26.11.2008. Poslední aktualizace: 26.11.2008 16:38