Komise představuje významný Plán obnovy pro růst a zaměstnanost


Vytištěno 1.12.2020 00:54 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2008&nav03=14361

26/11/2008

 

 

Evropská komise dnes představila souhrnný plán, kterým chce Evropě pomoci překonat současnou hospodářskou krizi.

Plán obnovy je založen na dvou hlavních prvcích, které se vzájemně posilují.

- Za prvé se jedná o krátkodobá opatření, jejichž účelem je podpořit poptávku, zachránit pracovní místa a napomoci k obnově důvěry v evropské hospodářství.

- Za druhé jde o tzv. chytré investování, které by v delším období vyústilo ve větší růst a udržitelnou prosperitu.

 

V plánu se vyžaduje, aby se hospodářství stimulovalo pomocí včasného, cíleného a dočasného fiskálního opatření ve výši přibližně 200 miliard EUR neboli 1,5 % HDP EU, což zahrnuje příspěvek plynoucí z vnitrostátních rozpočtů (přibližně 170 miliard EUR, tedy 1,2 % HDP) a příspěvek z rozpočtů EU a Evropské investiční banky (přibližně 30 miliard EUR, tedy 0,3 % HDP).

 

Každý členský stát je vyzýván k tomu, aby přijal důležitá opatření, jež budou příznivá pro jeho občany a také pro zbytek Evropy. Plán obnovy posílí a urychlí reformy, které již probíhají na základě Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Zahrnuje rozsáhlá opatření na úrovni členských států a EU, která mají pomoci domácnostem a průmyslu a zaměřit podporu na nejzranitelnější skupiny. Předkládá konkrétní kroky na podporu podnikání, výzkumu a inovací včetně podpory automobilového a stavebního průmyslu.

 

Cílem plánu obnovy je podpořit úsilí v oblasti boje proti změně klimatu a zároveň vytvářet tolik potřebná pracovní místa například prostřednictvím strategických investic do energeticky účinných budov a technologií.

 

Celý článek zde.

 

Zdroj: Rapid


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 26.11.2008. Poslední aktualizace: 26.11.2008 17:26